Platby a storno podmínky letních akcí a táborů

Na všechny tábory se můžete hlásit do naplnění kapacity táborů. Vyplňte formulář níže, vyberete si způsob platby - celá částka nebo na splátky. V jednom formuláři můžete vybrat více táborů. Pokud chcete přihlásit na tábory více dětí, vyplňte  každému dítěti samostatný formulář

Storno a platební podmínky: 

  1. Platby (zálohy) na tábory hrazené předem na účet klubu Hlásek se požadují ve výši 50 - 100% z celkové ceny za tábor. Doplatek do plné výše je následně hrazen nejpozději do 15. 6. 2021. 
  2. Pokud dojde ke stornování tábora, záloha propadá ve prospěch klubu a tím zaníká nárok na její vrácení. Na tyto zálohy se vztahují tyto storno podmínky.
  • Odhlášení účastníka více než měsíc předem vracíme 100% zaplacené částky. 
  • Odhlášení méně než měsíc předem storno poplatek 20% z celkové ceny. 
  • Odhlášení méně než 7 dní předem, storno poplatek 50%. 
  • Odhlášení po zahájení tábora 100%. 
  • Ve všech výše uvedených případech si účastník může za sebe najít náhradníka. 
  • V případě, že tábor bude zrušen z důvodů nařízení vlády, karantény zaměstnanců klubu Hlásek, karantény zaměstnanců škol Hlásek, uzavření ubytovacího zařízení -  je vrácena plná částka pokud účastník na tábor nenastoupil. Pokud nastoupil, vrací se poměrná část nevyčerpaných služeb. 

Vyplňte formulář a přihlaste své dítě

Slevový kód při přihlášení na 2 příměstské tábory je 2TABORY, slevový kód při přihlášení na 3 příměstské tábory je 3TABORY, slevový kód při přihlášení na 4 příměstské tábory je 4TABORY.

https://form.fapi.cz/?id=517a4311-aef4-407c-8b2a-4895c423ada3