Ceník od září 2020

 
 

V ceně školného je:

 • malé třídy v počtu od 12 do 18 žáků
 • poplatky za kulturu a výlety (vstupy, doprava), pomůcky
 • provoz školy od 7.00 do 15.30 (školné nezahrnuje kroužky a družinu od 15:30 do 18:00)
 • provoz školky od 7:00 do 18:00
 • péči poradenského pracoviště a přítomnost specialistů ve výuce
 • individuální podpora pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami v ZŠ
 • podpora sociálních dovedností a podpora osobního rozvoje (debatní kluby, Zipyho kamarádi, vzdělávací semináře atd..)
 • pravidelné konzultace, hodnocení a úzká komunikace s rodiči
 • výuka angličtiny v MŠ, v ZŠ od 1. třídy
 • výuka FIO (Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování) v MŠ i ZŠ
 • volitelné a rozšiřující lekce v ZŠ (M, Aj - konverzace, IT)

 

 

V ceně školného není zahrnuto:

 • Mimoškolní akce jako je lyžařský kurz, školy v přírodě, vícedenní výlety, sportovní aktivity nad rámec
 • Osobní vybavení pro výuku včetně pomůcek (penál, rýsovací potřeby atd..)
 • V základní škole podporujeme párovou výuku, nicméně pokud není ve třídě integrované dítě, škola nemůže zajistit z finančních důvodů 2 stálé pedagogy ve třídě.
 • Individuální péče poradenského pracoviště nad rámec speciálně pedagogické péče ve škole (např. konzultace z osobních či rodinných důvodů),