Ceník školní rok 2018/19

 

CENY OD 1.9.2018

 

Ceny v ZŠ

 • 6 500,- Kč/ měsíc (65 000,-Kč za školní rok)
 • Sleva pro sourozence: 250,- Kč na 2. dítě a 500,- Kč na 3. a další dítě
 • Strava: obědy 880,-Kč měsíčně, svačiny dopolední 270,-Kč měsíčně, svačiny odpolední 270,-Kč měsíčně
 • Jednorázová platba pro externisty, adaptace a zkušební dny: 500,-Kč/ den

 

Ceny v MŠ

 • Celotýdenní docházka: 6 500,- Kč / měsíc 
 • 4 dny v týdnu: 6000,- Kč / měsíc
 • 3 dny a méně: 4 800,- Kč / měsíc
 • Sleva pro sourozence: 250,- Kč na 2. dítě a 500,- Kč na 3. a další dítě (při celotýdenní docházce)
 • Strava: 1 250,- Kč měsíčně při celotýdenní docházce, jinak 250,- Kč měsíčně za každý den docházky v týdnu
 • Jednorázová platba pro externisty, adaptace a zkušební dny: 500,-Kč/ den

 

Pro MŠ i ZŠ ceny zahrnují:

 • poplatky za kulturu a výlety, pomůcky
 • ve škole provoz od 7.00 do 15.30 ( školné nezahrnuje kroužky a družinu od 15:00 do 18:00)
 • ve školce provoz od 7:00 do 18:00
 • péči speciálního pedagoga, konzultace se školním psychologem, logopedem apod.
 • dva pedagogické pracovníky na třídu
 • malé třídy v počtu od 12 do 15 žáků
 • pravidelné konzultace, hodnocení a úzká komunikace s rodiči
 • výuka angličtiny 1 hodinu týdně v MŠ, 3 hodiny AJ od 1. třídy ZŠ
 • výuku FIO (Feuersteinova instrumentálního obohacování) v MŠ i ZŠ
 • sbor, flétnu, keramickou a pracovní dílnu v rámci programu MŠ
 • podpůrná třída pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami v ZŠ
 • volitelné a rozšiřující lekce v ZŠ (M, Aj - konverzace, IT)
 • vyzvedávání dětí na vlaku
 • pro sourozence garantujeme místo ve školce i škole, vždy s přednostním zapsáním

 
Platby v Hlásku

 • Číslo účtu pro Školy Hlásek je: 77139/5500. Každé dítě má přiřazen svůj variabilní symbol a předpis plateb, které dostanou rodiče e-mailem.