Ceny Svoz dětí

  • Cena 8 Kč/ km na osobu

  • Pokud je doprava sjednána bez objednání den předem, cena za km je 10 Kč.

  • cena se účtuje vždy od/ k ZŠ, MŠ HLÁSEK

  • například: při svozu dětí ze ZŠ domů do Řevnic účtujeme vždy Hlásná Třebaň -  Řevnice- Hlásná Třebaň

  • Účtujeme za každou osobu.

  • Podrobné informace o službě najdete  pod záložkou DOPRAVA

Platba

  • Platba předem na účet : 2249014319/0800, variabilní symbol číslo 61, do zprávy pro příjemce napište vždy jméno dítěte.
  • Kredit  1000 Kč, 2000 Kč, 3000Kč, 4000Kč, 5000Kč.
  • Čerpání eviduje řidič, evidenci každý měsíc zašleme na Vás email.