Přihlášky a dokumenty

roční plán činností školy 2017

Roční plán činností školy 17_18.xlsx (276441)

Dokumenty a souhlasy k podpisu

Přihláška MŠ 18_19.doc (222720) zdravotní potvrzení MŠ-17.doc (195584) Pověření k vyzvednutí dítěte MŠ.docx (178782) Souhlasy, pokud jste ještě nepodepisovali.docx (181320) Přihláška ke stravování ZŠ 17_18.doc (324096)  

Dokumenty k pročtení

Školní řád 2017 MŠ.doc (279040) Řády tělocvičny ZŠ A MŠ HLÁSEK-1.doc (254976)