DRUŽINA

KONTAKTY DRUŽINA A POHYB DĚTÍ PO BUDOVÁCH

Informace k telefonním číslům družiny: - centrální: 777 761 962 - pouze první třída 12:30-15:00 (Eva Jurenková) : 605 575 543 Organizace družiny PRVNÍ DVA TÝDNY V ZÁŘÍ: - první třída - po skončení vyučování družina v nové budově - druhá až pátá třída po skončení vyučování do 15:00 v družině ZŠ (U...

Organizace

Platba za družinu Pro veškeré zájmové aktivity v družině a družinový program je třeba řádně vyplnit přihlášku. Pro jednotlivé zájmové aktivity a časy odhcodů bude rodičům zaslána sdílená tabulka, dle které nastavíme chod družiny. Změny jsou poté možné jen písemně přes Edookit s paní Lucií...

Novinky - zájmové kluby v družině

Nově je program družiny v poobědním čase od 13:30 do 15:00 organizován v "klubech". Cílem je dětem nabídnout smysluplný program, který není narušován odchody dětí a vysíláním dětí na vlak apod. V tomto čase mají děti možnost se zapojit do nabízené činnosti nebo nabídnout činnost jinou, vlastní,...

Jaké zájmové aktivity nabízíme?

Jazyky: Němčina Francouzština Angličtina s rodilým mluvčím     Sport: Turisticko sportovní kroužek Jóga Judo Taneční a akrobatická dílna Florbal Procházky     Nástroje a...