Co se stane, když…

 1. Pokud bude ve třídě jedno nakažené dítě, půjde pravděpodobně do karantény celá třída a učitelé. Pokud nebude učitel jevit známky nemoci, bude probíhat distanční výuka s učitelem a AP. Pokud bude učitel i asistent nemocný, nahradí je jiný učitel, případně jiný pedagogický pracovník. O způsobu výuky Vás bude informovat třídní učitel do druhého dne po vyhlášení karantény.
 2. Pokud bude jedna třída v karanténě, bude provoz MŠ omezen do 15:30 a třídy zůstanou ve své třídě, kolektiv se nebude míchat.
 3. Pokud bude v karanténě učitel, v prezenční výuce jej nahradí jiný pedagogický pracovník.
 4. Pokud bude v karanténě více pedagogických pracovníků, škola zajistí prezenční výuku dle svých možností, případně nahradí některé hodiny např. výchovami (HV, TV, Atelier, prevence atd..). Po návratu do běžného režimu budou tyto hodiny naopak využity pro stěžejní program MŠ.
 5. Pokud bude v karanténě více pedagogických pracovníků, bude výuka omezena.
 6. Pokud bude v karanténě celá škola, bude zajištěna distanční výuka pro předškoláky. Bude jen záležet na zdravotním stavu dětí; personální zajištění bude záležet na zdravotním stavu pedagogických pracovníků.
 7. Může se i stát, že ze zdravotních důvodů nebude možné provádět online výuku. Tento stav by však neměl trvat déle než 5 pracovních dní. Celková karanténa a uzavření by nemělo trvat déle než 10 dní od uzavření budovy.
 8. Pokud bude v karanténě žák a třída bude fungovat (například se nakazí v době prázdnin, kdy nemohl nakazit třídu), nebude probíhat online výuka, učitel zadá žákovi v karanténě individuální práci. Online výuka bude zařazena jen tehdy, pokud bude chybět více než 50% třídy.

 

Hygienická opatření bude škola měnit dle dané situace:

 • Do ZŠ bude vstup pro rodiče povolen pouze na zahradu, kde je nyní umístěna kódovnice.
 • Do MŠ mohou rodiče i do budovy, ale pouze v roušce a budovu opustí co nejrychleji.
 • Děti z MŠ budou odděleny od 1.třídy. První třída bude fungovat samostatně i v družině, protože zde je nejsložitější zajistit distanční výuku.
 • Prosím zvažte, zda na podzim děti zařazovat do jiných kolektivů na kroužky.
 • Prosíme všechny rodiče (předškoláci– 5.třída), aby měli doma na počítači nainstalované Teams, kameru a mikrofon. S instalací vám může pomoci Lucie Fraňková.
 • Děti i učitel mohou dle uvážení nosit ve třídě roušku.
 • V případě nákazy ve škole budou roušky nosit všichni. Další pokyny se budou řídit nařízením hygieny.
 • Škola zakoupila 2 ozonizéry (do každé budovy jeden), třídy budou tedy pravidelně desinfikovány.
 • Obědy budou kolegyně vydávat v rouškách.
 • První třída si bude vydávat obědy sama, hospodářky jen přijdou umýt a uklidit nádobí v roušce a rukavicích.