Zápisy v roce 2019/20

 

11.4. VE 14: 30 zápis do ZŠ

10.5. V 15:00 zápis do MŠ

 

Zápis do mateřské školy a základní školy probíhá také v průběhu celého roku. 

 
V případě zájmu o zápis do našich škol napište na marketa.bosakova@skolyhlasek.cz nebo volejte 724 903 405. Nejprve si domluvíme schůzku, kde probereme vzájemná očekávání a co můžeme jako škola Vaší rodině nabídnout.
 
Dalším krokem je prohlídka školy a náhled do výuky. Za tímto účelem jsou vypisovány Dny otevřených dvěří.
 
Postup zápisu je pak následující:
 
Přednostně jsou přijímáni žáci, kteří splňují zvýhodňující kritéria:
  • konzultace rodiny a školy o očekáváních rodičů, potřebách dětí a souladu filosofie výchovy v rodině s filosofií školy
  • znalosti prostředí  a filosofie školy - přednostně jsou přijímány sourozenci a děti  z předškolní třídy MŠ Hlásek a děti, které se účastní předškolní přípravy nebo chodí do MŠHlásek
  • odevzdání řádně vyplněné přihlášky a podepsání souhlasu se školním řádem 
 

Uvolnění místa v ZŠ nebo MŠ – zájemci, kteří nenaplňují některé z výše uvedených kritérií, jsou zapisováni na čekací listinu. V případě uvolnění místa jsou vážní zájemci informování o možnosti konzultace o přijetí, v případě, že je o uvolněné místo více zájemců, rozhoduje los. V případě, že je více zájemců splňujících zvýhodňující kritéria, rozhoduje rovněž los.

 
Předškolní příprava probíhá v rámci výuky v MŠ.

Děti, které mají zájem o nástup do 1. třídy ve školním roce 2019/20 budou navštěvovat naši předškolní třídu MŠ, v rámci které bude také probíhat předškolní příprava s jejich budoucí paní učitelkou.