Zápisy v roce 2019/20

 

11.4. VE 14: 30 zápis do ZŠ / výlsedky budou zveřejněny v záložce Úřední deska.

14.5. od 15:00 do 16:30 zápis do MŠ

 

Informace k zápisu pro rodiče

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí přihlášených k zápisu do mateřské školy Školy HLÁSEK – základní škola a mateřská škola s.r.o.,

moc nás těší, že jste si vybrali právě naši školu. Zápis proběhne dne 14. května od 15:00 do 16:30 na adrese Rovinská 96, Hlásná Třebaň, a to v 1. a 2. patře budovy.

Zápis se skládá ze dvou částí: pro rodiče formální a motivační. Při formální části vyplní zákonný zástupce dítěte Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání (přihláška) - pokud můžete, přineste s sebou vyplněné, a to včetně dotazníku a souhlasu GDPR. Vyplněné údaje zkontroluje odpovědný pracovník školy dle rodného listu dítěte a osobních dokladů zákonného zástupce. V druhé, motivační, části zápisu proběhne rozhovor vedoucích učitelek se zákonným zástupcem. Cílem rozhovoru s rodiči je vyjasnit si vzájemná očekávání. Soulad výchovných a vzdělávacích přístupů vnímáme jako důležitý bod pro spolupráci. U zápisu bude přítomna i školní psycholožka a speciální pedagožka, které se budou věnovat dětem se speciálními potřebami.

Pro děti budou připraveny aktivity, které budou orientačně zjišťovat úroveň jejich znalostí a potřeb. Cílem této části je motivovat dítě pro docházku do MŠ a představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat.

Hlavní kritéria pro přijetí:

  1. Rodina sdílí pedagogický přístup školy
  2. Sourozenec je již zapsán do Škol HLÁSEK

Termíny a lhůty:

Seznam přijatých a nepřijatých žáků bude zveřejněn pod příslušnými kódy (každý rodič obdrží číslo jednací 14. 5. 2019) na webových stránkách školy nejpozději dne 7.6 2019.

 

Zákonný zástupce potvrdí svůj zájem o přijetí dítěte zaplacením registračního poplatku 3000 Kč na účet Školy HLÁSEK 77139/5500 VS: 20191105, A TO NEJPOZDĚJI DO 14. 6. 2019. Neuhrazením této částky se zákonný zástupce vzdá místa pro své dítě v MŠ, a toto místo bude přenecháno dalšímu dítěti v pořadí.

Zákonný zástupce účastníka řízení (dítěte) může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy v 15denní lhůtě, která běží od následujícího dne po doručení stejnopisu Rozhodnutí o nepřijetí.

Na základě školského zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání - tedy k povinné školní docházce do 16. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

V případě udělení odkladu povinné školní docházky si vás dovolujeme informovat o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte v mateřské škole či v přípravné třídě základní školy.  Více informaci k předškolnímu vzdělávání najdete v příloze Předškolní vzdělávání.

 

 Co nezapomenout, když půjdete k zápisu:

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • vyplněnou přihlášku v originále a zdravotní potvrzení
  • dotazník se souhlasem GDPR
  • potvrzení o odkladu
  • jakékoli zprávy z poradny

 

(Vyplnění registrace slouží pouze k optimalizaci průběhu zápisu, její vyplnění nebo nevyplnění nemá žádný vliv na přijetí nebo nepřijetí dítěte, zároveň pořadí doručení vyplněné registrace není rozhodující v otázce přijímání dětí k základnímu vzdělávání.

Předem děkujeme za vyplnění registrace, ušetří Váš čas v průběhu samotného zápisu. Pokud registraci nevyplníte, obdržíte prázdný formulář přihlášky k vyplnění při zápisu.)

 

Pokud se někdo z vážných důvodů nebude moci dostavit, lze dohodnout nejbližší náhradní termín na tel.čísle 777 568 562.

 

Přihláška MŠ a zdravotní potvrzení.doc (210944)

Desatero pro rodiče-1.pdf (209131)
Dotazník MŠ a GDPR.docx (190420)
Informace pro rodiče - zápis do MŠ.docx (91809)
Předškolní vzdělávání (002).pdf (336354)
 

 

Zápis do ZŠ