GDPR

Pověřenec GDPR:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů, dle čl. 37 nařízení č. 2016/679 (EU) – obecné nařízení o ochraně osobních údajů

PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D.

gsm: +420 724 126 741

e- mail: info@skacelik.eu