Centrální telefon MŠ Hospodářky ( obědy, strava)

             tel:  733 535 661
 

Maja Roučová a Klára Ocilková - Sovičky a Ježečci

Třída: 777 720 650 ( komunikace s učitelem) a odhlašování stravy

Stanislava Kozelková a Barbora Horáková - třída Motýlci a Čmeláčci

Třída: 777  773 409 ( komunikace s učitelem) /  Motýlci a Čmeláčci