Profily lektorů připravujeme, budou k dispozici od poloviny září 2018.

 

Platby

úhrada na účet: 2249014319/0800

Přihláška na zájmové aktivity.doc (203264)

Pověření k vyzvednutí dítěte zájmové aktivity.docx (21346)

Přihlášky posílejte na :

zasílejte na lucie.frankova@skolyhlasek.cz
 

 

Kroužky otevřené i pro veřejnost:

Judo: čtvrtek vždy od 15:00 do 16:00 ( Sokolovna Hlásná Třebaň)

Jméno lektora  a datum první lekce zveřejníme během měsíce zaří. V případě zájmu pište na lucie.frankova@skolyhlasek.cz

cena: 2000 Kč na pololetí
VS: 201692
Č.Ú.: 2249014319/0800
 

Sbor: čtvrtek 13:45 - 14:45 ( ZŠ U Kapličky 58)

Začínáme 2. týden v září
 
Lektor: Jiří Polívka
začínáme 14. září v ZŠ Hlásek
 
cena : 2200 Kč na pololetí
VS: 201692
Č.Ú.: 2249014319/0800
tel.číslo: 723 043 985