Aktuální informace Covid -19

Milí rodiče,
 
jsme rádi, že se konečně společně můžeme v pondělí sejít a těšíme se na děti i na vás.
 
Na našich webových stránkách najdete v záložkách aktuální informace k provozu Hlásku.
Během víkendu bychom měli obdržet další manuál ohledně hygienických nařízení. Ačkoli komunikace naší školy může působit jako diktát nejrůznějších povinností, je to dané hlavně tím, že jsou Školy HLÁSEK registrované v rejstříku škol a jsme tedy povinni provoz škol v této nelehké době uzpůsobit dané situaci dle platných nařízení. Tyto informace jsme také povinni předávat.
 
Věřte mi, že i pro nás je velmi náročné tato neustále měnící se nařízení sledovat. Posledních 14 dní v srpnu jsme se připravovali na letošní školní rok, o prázdninách jsme absolvovali mnohé semináře, abychom byli na další rok dobře připraveni a naladěni. O to více je nám nyní líto, že se vše komplikuje.
 
Ještě těžší je pro nás, s ohledem na charakter Hlásku, tato nařízení předávat vám a dětem. Nic z toho nám nečiní žádnou radost. Hledáme zatím cesty, jak na to. 
 
Chápu, že konec prázdnin byl snůškou šokových momentů, což nikomu z nás nepřidalo na klidu a věřím, že si vše společně vyjasníme na rodičovských setkáních. 
 
Aktualizovaná nařízení, vyhlášky či manuály již budeme dávat přímo v plném znění na webové stránky, abychom zabránili nesprávným interpretacím.
 
Moc si přejeme, aby nás restrikce zasáhly v co nejmenší míře a za náš tým všem můžeme slíbit, že chceme vaše děti vzdělávat a pečovat o ně jako doposud. 
 
Do příštího týdne nastupuje v ZŠ pouze 8 pedagogů z 22, kteří byli v karanténě. Bohužel druhé testy potvrdili nákazu u 3 kolegů a některým byla tak karanténa prodloužena. Musí na další testy. Doufám, že vše zvládnou bez větších zdravotních komplikací. Nicméně i tak jsou touto situací velmi zasažené jejich rodiny.
V MŠ jsme oslabeni o 2 kolegyně a výuka běží od 2.9.
 
Učitelé (samozřejmě otestovaní) tedy alespoň od pondělí do pátku budou učit ve třídách s respirátorem, abychom překonali tento náročný týden. Budeme se snažit učit co nejvíce venku. 
 
Od dalšího pondělí bychom měli být už téměř v plném počtu. Výuka i družina je zajištěna, všichni třídní učitelé vás kontaktovali. 
 
ZŠ:
JE DŮLEŽITÉ VYPLNIT DO NEDĚLE TABULKU PRO DRUŽINU, KTEROU LENKA HOLAKOVSKÁ ZASÍLALA O VÍKENDU. 
 
Děkuji všem podporujícím rodičům, a hlavně všem pedagogům a dalším zaměstnancům, kteří v této nelehké situaci pracují za své kolegy, kteří onemocněli nebo jsou v karanténě. Je to obrovská zkušenost pro nás všechny a věřím, že nás tato situace udělá do budoucna připravenějšími a tolerantnějšími. 
 
Za tým Hlásku
Veronika
Milí rodiče,
 
jsme rádi, že se konečně společně můžeme v pondělí sejít a těšíme se na děti i na vás.
 
Na našich webových stránkách najdete v záložkách aktuální informace k provozu Hlásku.
Během víkendu bychom měli obdržet další manuál ohledně hygienických nařízení. Ačkoli komunikace naší školy může působit jako diktát nejrůznějších povinností, je to dané hlavně tím, že jsou Školy HLÁSEK registrované v rejstříku škol a jsme tedy povinni provoz škol v této nelehké době uzpůsobit dané situaci dle platných nařízení. Tyto informace jsme také povinni předávat.
 
Věřte mi, že i pro nás je velmi náročné tato neustále měnící se nařízení sledovat. Posledních 14 dní v srpnu jsme se připravovali na letošní školní rok, o prázdninách jsme absolvovali mnohé semináře, abychom byli na další rok dobře připraveni a naladěni. O to více je nám nyní líto, že se vše komplikuje.
 
Ještě těžší je pro nás, s ohledem na charakter Hlásku, tato nařízení předávat vám a dětem. Nic z toho nám nečiní žádnou radost. Hledáme zatím cesty, jak na to. 
 
Chápu, že konec prázdnin byl snůškou šokových momentů, což nikomu z nás nepřidalo na klidu a věřím, že si vše společně vyjasníme na rodičovských setkáních. 
 
Aktualizovaná nařízení, vyhlášky či manuály již budeme dávat přímo v plném znění na webové stránky, abychom zabránili nesprávným interpretacím.
 
Moc si přejeme, aby nás restrikce zasáhly v co nejmenší míře a za náš tým všem můžeme slíbit, že chceme vaše děti vzdělávat a pečovat o ně jako doposud. 
 
Do příštího týdne nastupuje v ZŠ pouze 8 pedagogů z 22, kteří byli v karanténě. Bohužel druhé testy potvrdily nákazu u 3 kolegů a některým byla tak karanténa prodloužena. Musí na další testy. Doufám, že vše zvládnou bez větších zdravotních komplikací. Nicméně i tak jsou touto situací velmi zasažené jejich rodiny.
V MŠ jsme oslabeni o 2 kolegyně a výuka běží od 2.9.
 
Učitelé (samozřejmě otestovaní) tedy alespoň od pondělí do pátku budou učit ve třídách s respirátorem, abychom překonali tento náročný týden. Budeme se snažit učit co nejvíce venku. 
 
Od dalšího pondělí bychom měli být už téměř v plném počtu. Výuka i družina je zajištěna, všichni třídní učitelé vás kontaktovali. 
 
ZŠ:
JE DŮLEŽITÉ VYPLNIT DO NEDĚLE TABULKU PRO DRUŽINU, KTEROU LENKA HOLAKOVSKÁ ZASÍLALA O VÍKENDU. 
 
Děkuji všem podporujícím rodičům, a hlavně všem pedagogům a dalším zaměstnancům, kteří v této nelehké situaci pracují za své kolegy, kteří onemocněli nebo jsou v karanténě. Je to obrovská zkušenost pro nás všechny a věřím, že nás tato situace udělá do budoucna připravenějšími a tolerantnějšími. 
 
Za tým Hlásku
Veronika