Arteterapie v praxi a beseda s rodiči

V úterý 22.11. jsme se sešli s rodiči a s Mgr. Evou Fenclovou, která nám představila možnosti vedení artefiletických kurzů a arteterapie. Skrze její představení jsme se dostali k diskuzi o tom, co děti nyní potřebují, chybí jim:

 • Potřeba prožitků, činnostní učení
 • Potřeba zpomalení a prožitku ve smyslu „čas na prožití zkušenosti“
 • Potřeba vlastního prostoru
 • Více hudebních zážitků
 • Učit se překonávat překážky
 • Potřeba tlaku ve smyslu přiměřené podpory
 • Naopak u jiných dětí potřeba prostoru pro vlastní volbu
 • Potřeba nadšení –co dítě, baví, nadchne…
 • Potřeba „nudit se“, jako prostor na to vymyslet něco zajímavého
 • Více mluvit v angličtině, spojení s reálným životem

V diskuzi jsme se opět dotkli rozporu mezi touhou nechat děti, aby si hledaly vlastní cestu a tlakem systému, společnosti (potřeba pokračovat na dobrou školu, uspět ve srovnání s ostatními…).

Shodli jsme se na tom, že:

 • Děti by se měly učit překonávat překážky.
 • Cílem je v bezpečném prostředí děti konfrontovat se zátěžovými situacemi a vést je k tomu, aby si v nich uměly poradit. Umět říci učiteli kultivovaně, co se mi nelíbí, co bych chtěl dělat, co mám rád, učit se dohodnout. Co mohu udělat, abych se cítil lépe? Proč zlobím, nebaví mě to, mohu to změnit?...

 „Je jedno, co se učím, musím se učit poznat sám sebe.“

„Pomoz mi, abych to zvládl sám.“

 

Opatření:

 • Pomáháme dětem učit se říkat si o své potřeby vhodným způsobem. Dítě musí zažívat, že jeho zpětná vazba je brána v potaz a „něco“ se změní, dohodneme se. Potřebujeme stálou zpětnou vazbu i od rodičů o prožívání dítěte.
 • Podpora sebereflexe dětí v naší škole – FIO, Arte, konzultace dětí s paní psycholožkou Lenkou Bezděkovou., reflexe v kruhu, schránky důvěry, školní rada atd.
 • Podpora prožitků – prosinec a leden bude ve znamení hudby, tvoření, uměleckých činností a jiných způsobů vyjádření. Cílem dvouměsíčního projektu je poznat své silné stránky a vědět o silných stránkách ostatních.
 • Spolupráce s rodiči při podpoře angličtiny – některým dětem 2 -3 hodiny týdně nestačí k ukotvení základů, zapomínají, stojí stále na místě. Nabízíme konzultace nad možnostmi spolupráce – např. každodenní krátké cvičení na internetových aplikacích, zapojení angličtiny do běžného života, projekty s angličtinou…

Děkujeme všem za účast a těšíme se na další setkání.

Markéta Bosáková