Bezpečnost a moderní technologie v Hlásku

Milí rodiče,

tento týden jsme věnovali moderním technologiím a bezpečnosti ve virtuálním světě – nejprve s dětmi ve třídách a pak s rodiči na Rodičovské kavárně.

Chtěla bych poděkovat všem kolegyním, které mají velkou zásluhu na tom, že se v naší škole mluví o nejrůznějších, i citlivých, tématech otevřeně a bezpečně. Téma moderních technologií a počítačové gramotnosti se opravdu prolíná vším, co je kolem nás.  Hledali jsme cesty, jak dětem tento svět přiblížit, proto naše metodička prevence Klára Horáková doporučila na pondělí 13. 1. interaktivní divadlo Divadelta, které se specializuje  na prevenci patologických jevů ve třídách. Představení bylo zaměřeno na bezpečnost ve virtuálním světě a zúčastnili se ho děti z 2.-5. třídy. Všichni, včetně dospělých, hodnotili celý program jako „super“. Ptejte se, děti se s Vámi určitě podělí o své dojmyJ. Lucka pak v rámci hodin IT bude dětem ještě k dispozici, aby dovysvětlila možné nejasnosti a důležité pojmy.

Ve středu 15. 1. s námi strávil celý den Tomáš Zajíc, který je bývalým profesionálním hráčem počítačových her. Nyní spolupracuje s krizovými centry a psychology, kteří pomáhají dětem a rodinám potýkajícím se s nástrahami virtuálního světa. Nyní je zaměstnancem společnosti Avast, která se bezpečností moderních technologií zabývá. Je také spolutvůrcem webových stránek https://www.budsafeonline.cz/, kde najedete kromě důležitých informací také ukázková videa či video návody jak se chránit a jak fungovat ve světě moderních technologií.

Ve středu večer jsme pokračovali v debatách s Tomášem v Rodičovské kavárně. Zapojili se také rodiče z MŠ nebo zájemci o první třídu. Moc nás těší, že se setkání účastnili jak ti, kteří mají k technologiím respekt a hledají cesty, jak být dětem dobrým průvodcem, tak i tatínci, kteří jsou v tomto oboru kovaní. Debatovali jsme o tom, zda počítač, tablet či mobil povolit, v jaké míře, čeho se vyvarovat, jak s dětmi spolupracovat a jak se jako rodiče smířit s tím, že technologie kolem nás jsou a my jsme ti, kdo děti životem provází.

Jako jeden z důležitých bodů zaznívalo téma důvěry dítě vs. rodič, vyváženost a zájem o to, co dítě baví a co potřebuje. Zakazujeme počítače, omezujeme hrací časy, bojíme se nástrah. Nástrahy nejsou ale jen ve virtuálním světe, zmínili jsme přetíženost ve sportu, nevhodnou literatura či filmy, jednostranné koníčky, málo času pro děti ze strany dospělých a další. Pokud dítě sdílí svůj svět s námi rodiči, mělo by se rychle učit a rozpoznat nástrahy samo a nebát se ptát. Dítě čeká naši pozornost a ochotu sdílet i to, co je naprosto mimo náš zájem či kapacitu. Prostředí v jakém děti vyrůstají, si nastavujeme společně v rodině a zároveň je fajn sledovat prostředí mimo rodinu, kde chce naše dítě uspět a být součástí. Ne vždy se naše představy shodují…..

Pokud se vše podaří, uspořádali bychom za pomoci rodičů jarní projektové dny pro děti, a tím uzavřeli letošní IT téma. Díky odborníkům z řad rodičů se k nám dostávají i další odkazy, budeme je postupně sdílet.

Zde najdete návody a aplikace pro regulaci a bezpečnost pohybu dětí v síti mají všichni tři hlavní vývojáři OS.
https://account.microsoft.com/family/about
https://families.google.com/familylink/
https://www.apple.com/families/

Co nás čeká v dalších měsících?

Rádi bychom Vás pozvali na další rodičovskou kavárnu, tentokrát na téma "Šikana a agresivní chování". Bude se konat 20. února od 18:00 opět v budově ZŠ U Kapličky 58. Přihlašovací formulář najdete na hlavní stránce našeho webu www.skolyhlasek.cz.

Šikana je jedno z nejvíce řešených témat na školách, které se dotýká jak dětí, tak i rodičů a pedagogů. Nechceme mít na očích růžové brýle a říkat, že u nás šikana není. Chceme o ní otevřeně mluvit a hledat cesty jak ji co nejdříve objevit, jak se jí naučit bránit a předcházet. Přijďte se společně pobavit o tom, jak je tato problematika vnímána z perspektivy rodiče i školy na půdě Hlásku a společně se zamyslet nad tím, jak předcházet šikaně i jiným formám agresivního chování u dětí.

Rádi bychom Vás také seznámili s tím, jak ve škole s touto problematikou pracujeme a s čím se ve třídách setkáváme. 

Zajímají nás vaše názory a budeme rádi za dotazy a podněty k tomuto tématu. 

Těšíme se opět na viděnou

 

Za tým Škol Hlásek

Veronika Vaculovičová