Co je nového?

Zavádění nových metod

Představili jsme ucelený systém práce s dětmi a propojenost všech třech institucí (jesle, školka, škola)

Naši učitelé velmi úzce spolupracují, mají společná měsíční témata, které se promítají ve všech třech úrovních vzdělávacího procesu, jen jsou přizpůsobeny věku dětí. Ucelený je i systém plánování, sebehodnocení i hodnocení dětí. Zavádíme novou metodu FIE, která pomáhá dětem při učení, plánování a sebepoznání. Pro tuto metodu je vyškolena paní Markéta Bosáková a Blanka Císařová, které absolvovaly 6ti měsíční intenzivní školení i zahraniční stáže. Další učitelé budeme školit postupně. Tato metoda pomůže především dětem předškolního a školního věku k tomu, aby si samy našly svojí cestu, jak efektivně plánovat a využívat svůj čas a schopnosti.

Jak všichni víte, v našich institucích pracujeme s metodou výuky matematiky prof. Hejného, který má s námi díky paní Pavle Polechové velmi úzké propojení a výsledky práce našich dětí i žáků sleduje na pravidelné bázi. Úspěchy a výsledky práce, které s našimi dětmi a žáky v HLÁSKU máme, budou do budoucna využity pro další vývoj učebnic a metodických pomůcek. Paní Polechová je nyní přímo zodpovědná za vývoj metodických pomůcek v týmu prof. Hejného.