Co vyjadřuje vysvědčení v Hlásku?

Stále pracujeme na obsahu hodnocení, které děti dostávají na vysvědčení.

Co v naší škole vysvědčení vyjadřuje? 
S dětmi ve 4. a 5. třídě už o tom dlouho diskutujeme. Společně s dětmi jsme dali dohromady několik kritérií, která by měl splňovat žák, který pracuje "na vyznamenání" a má toto hodnocení na vysvědčení. Tato kritéria byla obsahem jejich sebehodnocení. Mluvíme s dětmi o tom, že ten, kdo pracuje "s vyznamenáním" by měl být ve větší částí kritérií na úrovni "zvládám úplně" nebo zvládám částečně". Přeloženo do známek na běžné škole to znamená, že nemá z žádného "předmětu" trojku a má více jedniček než dvojek. Zhodnocení prvních sedmi kritérií najdete ve slovním hodnocení na vysvědčení, "testované výstupy" najdete popsané v tabulkách v příloze k vysvědčení.

ÚSILÍ - věnuji práci maximální snahu, co mohu
ÚKOLY - plním své povinnosti
NÁPADY - mám vlastní nápady a umím se domluvit na jejich realizaci
CHOVÁNÍ a ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - respektuji druhé a domluvená pravidla
KOMUNIKACE - slušně vyjadřuji své potřeby, domlouvám se s druhými
SAMOSTATNÁ PRÁCE - dokáži si plánovat práci, pracovat s chybou, najít si pomůcky
PRÁCE VE SKUPINĚ - dokáži se dohodnout na spolupráci s druhými
TESTY - zvládám testové situace a uplatním v nich své poznatky

(více v příloze  kritéria hodnocení školní práce 1_19.xlsx )

Rozdíl oproti běžné škole je, že se nám takto může stát, že ten, kdo má výborné výsledky v testu, ale v ostatních kritériích má potíže, nebude mít vyznamenání. Naopak dítě, které má horší výsledky v testu, ale pracuje na své maximum a je ohleduplné k práci ostatních apod., vyznamenání dostane. Děti i vy byste tak měli mít větší volbu v tom, do jaké míry kladete důraz na akademické dovednosti ("tohle se potřebujeme doučit, pokud chceš na přijímačky") nebo na jiné oblasti rozvoje ("věnuješ se jiným projektům a osobním výzvám"). Důležitá informace pro Vás je také to, že "naše známky" neberte jako vodítko pro výběr školy ("Super, máš samé jedničky, zkusíme gympl." nebo "Máš trojku, gympl zkoušet nebudeme."), ale jako informaci o všech zmíněných kritériích. Zároveň potřebujeme mít dostatek informací o Vašich prioritách, tak opravdu reagujte na hodnocení učitelů a upřesňujte svůj pohled.

Pokud máte otázky a podněty ohledně koncepce hodnocení v Hlásku, velmi rádi si je vyslechneme a budeme o nich dále diskutovat.

Přeji příjemné strávení prázdnin.

Markéta

 

 

Stále pracujeme na obsahu hodnocení, které děti dostávají na vysvědčení.

Co v naší škole vysvědčení a známka vyjadřuje? 
S dětmi ve 4. a 5. třídě už o tom dlouho diskutujeme. Společně s dětmi jsme dali dohromady několik kritérií, která by měl splňovat žák, který pracuje "na vyznamenání" a má toto hodnocení na vysvědčení. Tato kritéria byla obsahem jejich sebehodnocení. Mluvíme s dětmi o tom, že ten, kdo pracuje "s vyznamenáním" by měl být ve větší částí kritérií na úrovni "zvládám úplně" nebo zvládám částečně". Přeloženo do známek na běžné škole to znamená, že nemá z žádného "předmětu" trojku a má více jedniček než dvojek. Zhodnocení prvních sedmi kritérií najdete ve slovním hodnocení na vysvědčení, "testované výstupy" najdete popsané v tabulkách v příloze k vysvědčení.

ÚSILÍ - věnuji práci maximální snahu, co mohu
ÚKOLY - plním své povinnosti
NÁPADY - mám vlastní nápady a umím se domluvit na jejich realizaci
CHOVÁNÍ a ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - respektuji druhé a domluvená pravidla
KOMUNIKACE - slušně vyjadřuji své potřeby, domlouvám se s druhými
SAMOSTATNÁ PRÁCE - dokáži si plánovat práci, pracovat s chybou, najít si pomůcky
PRÁCE VE SKUPINĚ - dokáži se dohodnout na spolupráci s druhými
TESTY - zvládám testové situace a uplatním v nich své poznatky

(více v příloze  kritéria hodnocení školní práce 1_19.xlsx )

Rozdíl oproti běžné škole je, že se nám takto může stát, že ten, kdo má výborné výsledky v testu, ale v ostatních kritériích má potíže, nebude mít vyznamenání. Naopak dítě, které má horší výsledky v testu, ale pracuje na své maximum a je ohleduplné k práci ostatních apod., vyznamenání dostane. Děti i vy byste tak měli mít větší volbu v tom, do jaké míry kladete důraz na akademické dovednosti ("tohle se potřebujeme doučit, pokud chceš na přijímačky") nebo na jiné oblasti rozvoje ("věnuješ se jiným projektům a osobním výzvám"). Důležitá informace pro Vás je také to, že "naše známky" neberte jako vodítko pro výběr školy ("Super, máš samé jedničky, zkusíme gympl." nebo "Máš trojku, gympl zkoušet nebudeme."), ale jako informaci o všech zmíněných kritériích. Zároveň potřebujeme mít dostatek informací o Vašich prioritách, tak opravdu reagujte na hodnocení učitelů a upřesňujte svůj pohled.

Pokud máte otázky a podněty ohledně koncepce hodnocení v Hlásku, velmi rádi si je vyslechneme a budeme o nich dále diskutovat.

Přeji příjemné strávení prázdnin.

Markéta