Distanční výuka v Hlásku

V Hlásku proběhla na začátku září společná diskuse o podobě distanční výuky. Rodiče měli možnost nám v červnu a nyní v září předat zpětnou vazbu o tom, co fungovalo a co je třeba nastavit jinak.

Hlavním cílem nás všech je, abychom nemuseli distanční výuku aplikovat, nicméně jsme společně nastavili systém, který by měl pomoci všem k rychlému přesunu na výuku z domova.

 • Výuka bude uzpůsobena věku dětí, tedy každá třída má či bude mít odsouhlasený rozvrh či rozsah hodin online, konzultací a samostatné práce. Je samozřejmé, že může dojít k úpravám, důležité je ale mít výchozí strukturu, se kterou je každá rodina seznámena.
 • Dětem budeme k dispozici od 8:30 do 15:00 a budeme pracovat v systému TEAMS.
 • Budeme vyučovat hlavní předměty (ČJ, M, ČaS, AJ) a doplňovat je v případě delší karantény i hudební výchovou, výtvarnými aktivitami, vařením, tvořením a venkovními aktivitami, které budou plánované dle aktuální situace a nařízení hygieny či vlády.
 • Hledáme cesty, jak zkombinovat částečnou karanténu ve třídě s běžnou výukou. Neradi bychom přešli na frontální výuku, kdy bude učitel vysílat ze třídy i pro děti v karanténě. Hlásek je založen na práci ve skupinách a společných diskusích, což online výuka narušuje. Zatím hledáme zlatou střední cestu, jakmile budeme mít vyjasněnou podobu, dáme všem vědět.
 • Musíme také zohlednit kapacitu učitelů.
 • Děti budou pracovat většinou v menších skupinách, ale také společně jako třída. Zařadíme i třídnické hodiny, které nám dobře fungovaly na jaře. Tyto společné ranní aktivity pomáhaly dětem zvládnout odloučení od kamarádů a sloužily ke společnému sdílení.
 • K dispozici jsou také naši asistenti pedagoga a poradenské pracoviště. AP a PP se budou věnovat primárně dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také dětem či rodinám, kde nastanou jakékoli těžkosti, které je třeba řešit.
 • Cílem školy je v běžném režimu naučit děti pracovat v systému Teams samostatně. Děti by měly spolupracovat s učitelem a spolužáky a měly si umět říci o pomoc. Učitel není jediným nositelem informací, děti v Hlásku pracují i samostatně ve skupinách a jsou si rádci navzájem.
 • Hlásek má nyní pro přípravu práce v Teams zakoupenou sadu počítačů, kterou budou učitelé a děti běžně využívat při výuce. Cílem je, aby se pro děti stala práce na počítačích běžnou součástí výuky a aby si uměly poradit i bez rodičů.
 • Prvních 14 dní v září se všichni třídní učitelé v ZŠ propojili s rodiči přes Teams, aby si ověřili, zda vše funguje jak má. Máme také přehled o tom, které rodiny by potřebovaly vypůjčit počítač nebo kdo potřebuje technickou podporu.
 • Důležitou součástí online výuky je, aby nám rodiče umožnili s dětmi komunikovat a aby nám přicházela včasná zpětná vazba, co funguje a co ne.
 • Do online výuky musíme letos zapojit i předškolní děti, což je velkým oříškem, ale hledáme cesty, jak vše dobře nastavit.
 • Nižší ročníky mateřské školy připravují několik scénářů, jak rodičům co nejvíce ulevit a jak se o děti postarat v co největším rozsahu. Schůzky v MŠ nás ještě čekají.
 • Je možné, že budeme muset kvůli uzavírání tříd či karanténě učitelů zkracovat i dobu, po kterou bude ZŠ či MŠ otevřena. Vždy ale oznámíme, jak budeme danou situaci řešit a nabídneme možnosti řešení, stejně jako tomu bylo na začátku školního roku.

Čeká nás všechny velmi náročný školní rok, ale pokud budeme vzájemně otevření a zároveň tolerantní, zvládneme mnohé výzvy s větším nadhledem.

 

Za celý tým Hlásku

 

Veronika Vaculovičová