Integrace a inkluze

Mezi našimi „hláskovými“ dětmi jsou integrovány i ty, které nemohly být zařazeny do jiné školky, školy nebo jiné instituce, protože bylo velmi obtížné je začlenit do velkého kolektivu bez individuální péče. Během výuky v našich malých třídách sledujeme, že specifické potřeby nemají jen děti "s diagnózou", ale téměř každé dítě potřebuje někde individuální podporu. Začínáme chápat opravdový význam slova INKLUZE. Naše péče je koncipována tak, abychom je mohli začlenit a zároveň neupozaďovali ostatní, neodlišovali je od ostatních děti ve třídě. To vyžaduje opravdu individuální plán pro KAŽDÉ  dítě ve třídě, aby děti vnímaly vzájemně své silné a slabé stránky, uměly využít přednosti toho druhého, spolupracovat. Výsledkem úspěšné inkluze je, že se všichni učíme vzájemné toleranci, děti vnímají své odlišnosti, umí je jasně pojmenovat, pracují s nimi a mohou se plně podílet na tom, jak se budou dané situace řešit. Dá se ale INKLUZE realizovat (nyní povinně) v třicetihlavé třídě?

Co si pod často pužívaným pojmem INKLUZE představujete vy? Napište nám! cms.skolyhlasek-cz.webnode.cz/kontakt/napiste-nam/