Jak nás vidí naši školitelé/ Jiřina Majerová MBTI

Mgr. Jiřina Majerová, závěry ze školení MBTI 2. – 3.6.

 

Silnou stránkou Vašeho pedagogického týmu je to, že dokážete hledat a nacházet cesty a postupy pro každé dítě, aby se mohlo co nejlépe učit a dosahovat svého osobního maxima. Snažíte se děti aktivizovat, aby rozuměly cílům svého učení, tzn. čemu a proč se učí, aby si uměly vyhodnotit, kde se na cestě k těmto cílům nacházejí a co mohou udělat pro to, aby  se k danému cíli posunuly. Daří se Vám učit děti, aby na cestě k dosažení cílů svého učení spolupracovaly s druhými dětmi, protože díky tomu je jejich učení rychlejší a příjemnější, což potvrzují mnohé zahraniční výzkumy. Učíte děti, aby si uměly říct o podporu – o to, co potřebují od učitele či asistenta, aby danou práci mohly úspěšně zvládnout, a tím posilujete jejich zodpovědnost za vlastní učení.

Pro další školní rok jsme si společně stanovili několik oblastí, ve kterých byste se chtěli dále rozvíjet a zlepšovat, abyste byli lépe vybaveni efektivně vyučovat každého Vašeho žáka. Chtěli byste při plánování výuky více zohledňovat typologii osobnosti MBTI, tj. dávat dětem vybrat zadání nebo postup práce, aby se mohly učit v souladu se svými potřebami a učebním stylem. Dalším cílem bude u dětí více rozvíjet čtenářskou a kritickou gramotnost, protože dobré porozumění rozmanitým typům textů je předpokladem pro další vzdělávání. Také  chcete více uplatňovat aktivní metody učení z programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Při uskutečňování Vašich záměrů vidím jako velmi přínosnou spolupráci se zkušeným učitelem ze ZŠ Kunratice, který Vám bude poskytovat služby externího mentora.