Jaké metody výuky používáme

 

Používané metody výuky ve školce i ve škole 

 

  • Matematika podle prof. Hejného (učebnice nakladatelství Fraus)

  • Nově zavádíme metodiku FIE/www.ucime-se-ucit.cz/o-metode/

  • Prvky z programu "Začít spolu": 

       vzdělávací program akreditovaný MŠMT a odpovídající Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání

  • Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet: 

       čtením a psaním ke kritickému myšlení, www.kritickemysleni.cz

 

V Hlásku neustále pracujeme na metodice naší výuky, vzděláváme své zaměstnance a pracujeme nejen s dětmi, ale i s jejich rodiči. Je pro nás důležité, aby se děti cítily dobře a aby je těšily jejich vlastní úspěchy, které se pro mnoho lidí mohou zdát jako naprosto zanedbatelné. Pracujeme na tom, aby rodiče dokázali pojmenovat to, v čem se lišíme od jiných vzdělávacích institucí a chtěli investovat do ucelené vzdělávací péče, která děti vybaví dovednostmi a sebevědomím do dalšího studia.

 

Hlásek nebere dětem dětství, nepřetěžuje je, ale ani jim neklade malé cíle. Naopak pracujeme s dětmi tak, aby plně rozvíjely to, co jim jde a co je baví a dáváme jim čas pro to, aby dohnaly to, co je třeba a co jim naopak nejde. 

 

Mezi našimi „hláskovými“ dětmi jsou i ty, které nemohly být zařazeny do jiné školky, školy nebo jiné instituce, protože bylo velmi obtížné je začlenit do velkého kolektivu bez individuální péče. My s nimi intenzivně pracujeme a snažíme se rodičům pomoci v jejich nelehkém úkolu. Naše péče je koncipována tak, abychom je mohli začlenit a zároveň neupozaďovali ostatní děti ve třídě. Všichni se tak učíme vzájemné toleranci, děti vnímají své odlišnosti, umí je jasně pojmenovat, pracují s nimi a mohou se plně podílet na tom, jak se budou dané situace řešit. Pokud budou od malička vyrůstat v prostředí, kde je třeba vnímat svět kolem sebe a učit se vypořádat i se situacemi, které nejsou vždy příjemné, budou připraveni na budoucí dospělý život a dokáží si poradit i se stresem a neúspěchem, který mnohé z nás sráží do kolen.