KDO JSME

Hlásek byl založen pro rodiny, které chtějí od školy více než jen znalosti. Hlásek je školou, která poskytuje dětem prostředí, kde se mohou bezpečně rozvíjet a hledat své já. V 5.třídě děti odchází na 2. stupeň či gymnázium, zaměření si vyberou dle svých potřeb. Naši absolventi jsou vždy platnými parťáky v novém kolektivu s kvalitními základy v sociální oblasti, umí přemýšlet v souvislostech a umí se učit.

Naším cílem je pracovat nejen s dítětem, ale s celou rodinou. Velký důraz klademe na partnerské vztahy, důvěru a otevřenost. Nejsme soukromou školou, kde je jedinou povinností rodiče uhradit školné. Jsme pro rodiče, kteří se ptají, mají zájem o dění ve škole, zapojují se do dění v Hlásku, dávají zpětnou vazbu a mají chuť se spolupodílet na vzdělávání jejich dítěte.

Hlásek pečuje o děti od 2 do 11 let. Je volbou každé rodiny, zda s námi zůstane po celou dobu vzdělávacího cyklu nebo zda se připojí až od 1.třídy. Vítán je každý, kdo je připraven dát dětem bezpečné hranice, svobodu a pocit zodpovědnosti.

Respektujeme individuální potřeby všech dětí a učíme je, jak respektovat potřeby druhých. Učíme se vzájemnému porozumění, pokoře a úctě k druhým. Zároveň v dětech podporujeme odvahu, umění vyjádřit svůj názor a postavit se za své názory. V tomto duchu bychom rádi komunikovali i s celou rodinou.

Pracujeme s dětmi se speciálními potřebami. V Hlásku máme specialisty, kteří pracují s dětmi na pravidelné bázi, znají jejich potřeby a rozvíjí potřebné oblasti na základě přímého kontaktu s dítětem ve výuce. Spolupracujeme úzce i s externisty a poradnami a ověřujeme společně naše postupy. Zakládáme si na dobré znalosti aktuálních potřeb dětí, které řešíme průběžně a zapojujeme plně i rodiče. Takto intenzivní péči si můžeme dopřát díky třem speciálním pedagogům, školní psycholožce, logopedce a metodičce prevence, kteří jsou pravidelně a plně součástí výuky.

Dbáme na všestranný rozvoj dítěte. Trávíme hodně času venku, využíváme krásné prostředí Berounky. Učíme se venku, jezdíme na výlety, puťáky, lyžařské výcviky, plaveme, jezdíme na kole, hodně chodíme pěšky. Ve škole máme dvě výtvarnice, které s dětmi tvoří, děti využívají keramickou dílnu. Hudební výchovu a drama učí herec a profesor z HAMU, máme 2 rodilé mluvčí na výuku angličtiny, kteří pracuji s dětmi i v mateřské škole. Zakládáme si na kvalitním odpoledním programu v MŠ i ve školní družině. Paní učitelky i paní družinářky se vzdělávají v oblasti polytechniky, ekologie, sportu a zdravé výživy. Dětem zajišťujeme pestrý program v oblasti seberozvoje a komunikace, péče o přírodu a rozvíjíme znalosti a zájem o oblast kultury (divadlo, hudba, podpora čtenářství a kritického myšlení).

 

Používané metody:

 • Matematika podle prof. Hejného  

 • Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet -  www.kritickemysleni.cz

 • Prvky z programu "Začít spolu" 

 • V 1.třídě učitele pracují s genetickou metodou čtení a metodou Sfumato

 • Metodika Feuersteinova instrumentálního obohacování  -  FIO  /www.ucime-se-ucit.cz/o-metode/ - princip zprostředkovaného učení, který prostupuje všemi vzdělávacími oblastmi, ale zároveň může sloužit k podpoře konkrétních kognitivních deficitů.

 • MBTI typologie
 • Formativní hodnocení v mateřské i základní škole

Co umí naše děti na konci prvního stupně?

 • Umí se domluvit, říci si o pomoc nebo sami pomoci druhým. 

 • Přemýšlí kriticky a v souvislostech.

 • Umí spolupracovat s druhými.

 • Respektují domluvená pravidla i druhé.

 • Umí diskutovat a hájit svůj názor.

 • Umí popsat své pocity a potřeby.

 • Plánují si svou práci a drží se plánu.

 • Umí se učit.