Komplexní cesta vzděláváním

V letošním roce jsme poprvé zahájili v plném rozsahu vzdělávací program pro děti od 1 roku do 12 let – jesle, školka a škola. Základní škola je pro nás velkou výzvou a zároveň nezbytnou součástí celého konceptu vzdělávání, jejímž cílem je připravit děti pro běžný život.

Systém vzdělávání v Hlásku vede děti již od jesliček k tomu, aby z nich vyrostli zdravě sebevědomí lidé, kteří získají nejen kvalitní vzdělání, ale naučí se vážit si sami sebe a druhých, pracovat se svými nedostatky i nedostatky druhých, zhodnotit své jednání a nést následky a naučí se dávat si reálné a smysluplné cíle a plnit je.

Školka a škola jsou zapsány ve školském rejstříku, což obě instituce zavazuje k tomu, aby vzdělávací program co do obsahu plnil požadavky Ministerstva školství. Jesličky jsou nezbytným základem pro to, aby byly děti samostatné a zvykly si na to být bez rodičů mezi svými vrstevníky.

Ve všech třech institucích máme dostatek kvalifikovaného personálu na to, abychom mohli s dětmi pracovat v malých skupinkách a věnovat jim maximální péči.  Daří se nám také začleňovat děti se speciálními potřebami. Tato péče je velkým nadstandardem jak v jesličkách, tak ve škole i ve školce. Většina dětí se díky odborné péči speciálního pedagoga a proškoleným zaměstnancům poměrně snadno adaptuje, nicméně je třeba neustále sledovat potřeby těchto dětí, což je velmi náročná práce, která není vidět na první pohled. Zdánlivě hladký průběh adaptace a pobyt dětí nejen se zvláštními potřebami je vždy vykoupen velmi tvrdou prací zaměstnanců, kteří na sobě musí neustále pracovat a vzdělávat se.

A co nám přináší potřebnou zpětnou vazbu a motivaci k tomu, abychom měli chuť v této práci pokračovat?

Rodinná atmosféra a komunikace s rodiči

Rodič je nezbytnou součástí vzdělávacího procesu, a tak je nezbytností bohatá komunikace s rodiči. Toto běžné klišé nabývá na významu s tím, jak obtížné je najít pro pedagoga čas na to si s každým rodičem popovídat. My s rodiči pracujeme od jesliček a i v jesličkách dostávají rodiče písemné hodnocení svých ratolestí. Ve školce se už děti učí hodnotit i samy sebe a také dostávají pravidelné hodnocení. Ve škole jsou rodičovské schůzky spíše provozní záležitostí, důležitá jsou individuální hodnocení dětí, kde je vždy přítomen rodič, dítě a pedagogové. Děti se tak nemusím bát toho, co o nich pedagog řekne, mají příležitost se ohodnotit, obhájit a nastavit si své cíle. Proto vyzýváme rodiče, aby nás co nejvíce atakovali svými dotazy a připomínkami, vyjádřili každou pochybnost či nejasnost, protože to je to, co posouvá vzdělávání jejich dětí dále. Respektující komunikace rodiče a učitele se pak přenáší i na děti, které tak ví, že se k výuce mohou a „musí!“ vyjádřit.

Individuální tempo dětí, tolerance k odlišnosti a sebehodnocení

Ve škole se ještě více než ve školce ukazuje, jak různé tempo a způsob výuky děti potřebují. Během prvních měsíců se prvňáci pohybují v pracovních sešitech z matematiky v rozmezí několika desítek stránek. Ve čtení jdou stranou veškeré pochyby o tom, jakou metodu čtení zvolit, protože mezi osmi dětmi máme zástupce hláskovacího, slabikovacího, globálního i vázaného čtení. Díky tomu, že neznámkujeme, ale děti využívají sebehodnocení, děti postupují podle vlastních potřeb. To velmi pomáhá k rozvoji sebedůvěry a vnímavosti k potřebám svým i potřebám druhých. Tento přístup však neznamená, že by děti uměly méně než jejich vrstevníci, každé si pouze volí způsob, jakým ke svému cíli dojde. Plán vzdělávacího programu je náročný, nicméně respektující momentální schopnosti a potřeby dítěte.

Uplatnění toho, co se dítě naučilo

V jeslích jsme začali používat Montessori prvky z praktického života. Jesličkové děti dělají v samostatnosti veliké pokroky a leckdy se starší sourozenci a kamarádi ve školce učí od nich, protože často neměli příležitost být „samostatní“. Již nynívidíme prokazatelné výsledkynaší péče v jesličkách a mateřské škole. Děti, které absolvovaly náš předškolní systém vzdělávaní a pokračují ve škole, jsou zvyklí na to, že se od nich očekává samostatnost, že by měly vyjádřit svůj názor a lépe udrží pozornost, protože se po celý rok připravovaly ve třídě pro předškolní děti, kterou bychom do budoucna rádi zařadili jako nezbytný předstupeň pro první třídu. Předškolní příprava je velice důležitá a i my pro děti, které nastoupí v roce 2014 připravujeme od února přípravný program 1 odpoledne týdně.

Pro děti samotné je přínosné, pokud mohou od malička dostávat komplexní vzdělání, které je připraví na jejich dospělý studijní život. Největší nechuť získají děti k učení právě v období mezi 1. a 3. třídou, pokud však škola poskytne prostředí, které dítě nestresuje, ale naopak poponáší, tak dítě do budoucna zvládne i velké nároky na znalosti, které přijdou s druhým stupněm základní školy či gymnázia

Věková různost ve skupině dětí.

Velmi pěkná interakce vzniká mezi dětmi různého věku, a to nejen mezi páťáky a prvňáky, ale také mezi školáky a dětmi z jeslí.  Malí vidí ve starších vzor a velcí přestávají řevnit a bojovat o své místo na slunci a pomáhají mladším. Přestávají se zaměřovat na to, co jim samotným nejde, ale snaží se uplatnit to, co umí.

 

Naším cílem je se postupně profilovat jako instituce pro děti, kde se budou vzájemně učit od sebe samotných přesně to, co právě potřebují, instituce, kde učitelé budou přesně znát dlouhodobé potřeby a vývoj dětí a dokážou přizpůsobit výuku i jejich specifickým potřebám.  Pokud jste rodiče, kteří by se na budování takového konceptu výuky chtěli podílet, budeme rádi, když se s Vašimi dětmi připojíte.

Školní rok 2014/2015:

Jesle: zápis kdykoli během školního roku, hlavní termín zápisu v květnu 2014

15 míst v jesličkách pro děti od 1 do 3 let. Děti budou rozděleny na dvě skupiny 1-2 roky a 2-3  roky. V letošním roce máme ještě 3 volná místa.

Mateřská škola: zápis v dubnu 2014. Nyní 2 volná místa ve třídě 3-4 roky.

33 míst ve školce. Děti jsou rozděleny do 2 tříd. Starší děti mají program pro přípravu předškoláků.

 

Základní škola: zápis  pro školní rok 2014/2015 bude 17.ledna 2014 od 15:30.

24 míst pro rok 2014/2015.  14 míst je již obsazeno.

Více o programu výuky a dalších aktivitách Hlásku najdete na www.skolyhlasek.cz