Konec školního roku a hodnocení v době Covid -19

Milí rodiče,

máme za sebou nestandardní pololetí s nestandardní výukou, nicméně školní rok bude uzavřen jako vždy formou slovního hodnocení. Celé období vnímáme jako možnost se poohlédnout a zamyslet se nad tím, jak celý proces hodnocení uchopit, čeho se vyvarovat a jak lépe a podporujícím způsobem předávat dětem zpětnou vazbu. Jsme stále v procesu učení a děkujeme za Vaši důvěru.

Dovolte mi shrnout jen v bodech, co bylo pro nás podkladem pro červnové závěrečné vysvědčení:

- sebehodnocení dětí s komentářem rodičů a učitele;
- triády a společné zhodnocení;
- společné ohlédnutí za výukou online, co se dařilo, co pomáhalo, co je třeba doplnit a dotáhnout;
- dovednosti v jednotlivých předmětech, které byly v době online výuky stěžejní (český jazyk, matematika a angličtina);
- velmi krátký úsek běžného školního roku;

Jak bude vypadat konec školního roku a prázdniny:

- 22. června proběhne loučení s předškoláky, 25. června se budeme loučit s našimi páťáky.
- Školní rok končí 26. června v pátek v 16:00. Nový školní rok začíná v úterý 1. září.
- V červenci máme otevřenou budovu MŠ, a to jak pro děti z MŠ, tak ZŠ. Informace o provozu pošleme v pondělí.


Přeji Vám všem krásné léto bez omezení a budeme se těšit v pondělí 31. srpna na společný den otevřených dveří. Otevřeme pro Vás obě budovy a připravíme pro Vás na zahradách MŠ i ZŠ společné zahradní vítání nového školního roku.

Za celý tým Hlásku
Veronika