MANUÁL MŠMT K OTEVŘENÍ ŠKOL 1.9.2020

CELÉ ZNĚNÍ MANUÁLU MŠMT

Manual_k_provozu_skol 2020
 
 
TEXT MANUÁLU MŠMT ZE 17.8.2020/ SMLOUVA
 
Zařízení jiných než veřejných zřizovatelů

Úplata u škol a školských zařízení jiných zřizovatelů se vždy řídí smlouvou mezi školou (zřizovatelem) a zákonným zástupcem (případně zletilým žákem či studentem) a zákonnými pravidly, kterými se tato smlouva řídí (typicky občanský zákoník)