Mateřská škola zápis - 10. května od 15:30

ZÁPIS do Mateřské školy HLÁSEK

Mateřská škola a její proměny

Mateřská škola Hlásek prošla za poslední rok velkými proměnami. V minulém roce v létě jsme zdárně dokončili rekonstrukci prvorepublikové vily s obrovskou zahradou a opustili jsme původní budovu, která nám sloužila celých 5 let. Důvodem stěhování byl především prostor učeben, velká zahrada, přiblížili jsme se k naší základní škole a máme svoje parkoviště a na dosah vlak, což je fajn pro veškeré objevování a výlety.

Budovu jsme si pomalu zabydleli, ve třetím patře máme první třídu základní školy a družinu, druhé a první patro slouží pro mateřskou školu. Každé patro má dvě herny, velkou jídelnu s výdejnou a máme zde i dílnu pro kutily, kde si děti hrají s pískem, mají k dispozici skutečný ponk s nářadím, jednoduše veškeré tvoření povolenoJ

První patro je bezbariérové, v naší MŠ plně integrujeme děti s nejrůznějšími zdravotními hendikepy. K dispozici je zdravotní sestřička a 5 vyškolených asistentů pedagoga. Třídy vedou zkušené paní učitelky. Na každém patře jsou děti ve dvou menších skupinách do 12 dětí, rozděleny tak, abychom se jim mohli věnovat individuálně anebo děti v rámci společných projektů libovolně míchat, aby se vzájemně obohacovaly.

O děti se stará pravidelně speciální pedagog, arteterapeutka, pravidelně dochází i školní psycholožka. Jsme úzce provázáni se SPC poradnami a dalšími odbornými zařízeními, snažíme se rodičům a dětem co nejvíce usnadnit jak adaptaci na nové prostředí, tak i v případě potřeby nasměrovat například předškoláka tak, aby zvládl plynulý přesun do základní školy, a to ať v případě potřeby odkladu nebo v případě nadměrného nadání.

Mateřská škola a zápis pro školní rok 2018/2019

10. května proběhne od 15:30 oficiální zápis do Mateřské školy Hlásek. Rádi Vás uvítáme v našich prostorech na adrese Rovinská 96, Hlásná Třebaň. Naše škola nepořádá dny otevřených dveří, jsme otevřeni každému po celý rok, je jen třeba se předem domluvit. Cílem je to, abychom s Vámi mohli jednat individuálně a abychom na Vás měli dostatek času. Uvítáme, pokud se v případě zájmu o zápis přijdete předem do naší MŠ podívat, abychom se mohli lépe poznat. Již nyní se můžeme potkávat, například při adaptačních dílničkách každý pátek, stačí jen předem zavolat.

Z důvodů dobré přípravy na základní školu a navázání vztahu s budoucí paní učitelkou doporučujeme docházku do předškolní třídy již v naší MŠ. Od září 2018 máme ještě 4 volná místa pro předškoláky-budoucí prvňáci 2019/2020 a 8 míst v nižších ročnících 2-5 let.

Pro školní rok 2018/2019 máme již kapacitu první třídy naplněnou, zapisujeme na čekací listinu, přednost mají děti z Hlásku.

Děti tráví rádi mnoho času venku

I když jsme si letos v zimě zabruslili, jezdili jsme plavat a prozkoumávali okolí řeky, letošní zima venku byla spíše hrátkami v bahně. Naše zahrada dostala zabrat, a tak se chystáme na její zvelebení.  Společně s dětmi se budeme starat o nově vysazené rostliny, obnovíme herní stezku, kterou nám na zahradě nainstalovali školáci, a vyrazíme na výpravy za přírodninami a stavebním materiálem do okolních lesů. Společnými silami vyklidíme postupně velkou garáž, kde vznikne na podzim nová klubovna/malá tělocvična, kde se budeme moci vyřádit, cvičit a tancovat, i když bude pršet.

Těšíme se prostě na jaro – to bude patřit hlavně pohybu, který je pro předškolní děti základem pro objevování světa i dozrávání všech důležitých dovedností. Věděli jste třeba, že pohyb, cvičení i rytmus a tancování podporují také správný rozvoj řeči nebo matematických dovedností? Tak hurá ven!