Metoda pana profesora Hejného a úspěchy našich dětí

Matematický klokan 2018 v ČR a v ZŠ Hlásek

 

Gratulace od pana profesora Hejného

Vazene kolegyne,

od me spolupracovnice Pavly Polechove jsem se dovedel o neobycejnych vykonech vasich zaku v zakovskych matematickych soutezich 2018.

Gratuluji vam k temto vysledkum a dekuji vam, protoze tim delate dobre jmeno i nasi metode vyucovani matematice, zalozene na autonomii ditete. 

Preji dalsi uspechy a dobry odpocinek v dobe prazdnin.

 

S uctou

Milan Hejny

 

Článek od Pavly Polechové

Co je soutěž Matematický klokan Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků (​JČMF) ​ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP  v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. - 3. třída ZŠ), Klokánek  (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh. V olomouckém centru se vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku, nejlepší řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.  Zdroj: ​https://www.matematickyklokan.net​.  
 Profesor Hejný učitelkám ZŠ Hlásek gratuloval osobním dopisem k výsledkům dětí, které vyučují. Jeho dopis najdete spolu s dalšími podrobnostmi na webu školy: https://www.skolyhlasek.cz/news/metoda-pana-profesora-hejneho-a-uspechy-nasich-deti/
 
Jak letos dopadla soutěž v ČR a jak dopadla v naší škole? Jako každý rok se v ZŠ Hlásek zúčastnily všechny děti ​2. - 5. ročníku, které byly ve škole.  
 Kategorie CVRČEK - 2. a 3. ročník: účastnilo se celkem 115 120 dětí z celé ČR. Plný počet bodů získalo 141 dětí. Dvě dívky z nich jsou naše.
 Republikový průměr: 38,77. Průměr Hlásku: 49,66.  Z 26 našich dětí bylo 19 dětí nad průměrem ČR.   Kategorie KLOKÁNEK - 4. a 5. ročník: účastnilo se celkem 117 232 dětí z celé ČR.  
 Republikový průměr: 57,99. Průměr Hlásku: 82,5.  Z 20 našich dětí je 17 dětí nad průměrem ČR.  
 
Za výrazný úspěch považujeme také to, že v naší škole mají dívky a chlapci velmi vyrovnané výsledky, což na celostátní úrovni pravda není.
 Jak to děláme?  V souladu s metodou prof. Hejného si nemyslíme, že pro efektivní získávání vědomostí potřebují děti fundovaný výklad učitele, který vysvětlí a předvede teoretické postupy, jež potom děti reprodukují a nacvičují. Na rozdíl od toho, co se děje v běžných třídách (kde se metoda genetického konstruktivismu nepoužívá) se naše děti neučí o tom, jak matematiku vymysleli jiní, ale objevují ji samy. Snažíme se, aby se tak jejich práce co nejvíce podobala práci skutečných matematiků. Úlohy, které učitelky dětem předkládají, jsou vybrány tak, aby na základě jejich řešení děti až na výjimky rozkryly celou matematiku, kterou by  v běžné třídě v daném ročníku učitel vysvětloval sám.  
 K tématům, která zařazujeme podstatně dříve než běžné školy, patří například kombinatorika, kultivující schopnost organizovat a systemizovat data, nebo zlomky - obojí od MŠ. Na druhé straně mají všechny naše děti neomezený přístup k pomůckám a přecházejí k abstrakci spontánně podle svých možností. Zjistili jsme, že některé jsou při setkání s matematikou založenou na výkladu učitele schopny rozlišit formální poznatek - postup podle naučeného návodu (vím pouze, jak to funguje) - od skutečného porozumění (vím také, proč to funguje).  
 V naší škole sledujeme i velmi podobné iniciativy v zahraničí - např. Mathematicscentre.com nebo https://www.youcubed.org/ (Jo Boaler, argumentující výzkumy mozku). S nimi se shodujeme např. v tom, že je nutné věřit dětem a nechat je uvažovat bez stálé korekce učitelem a zároveň podporovat jejich sebedůvěru, že význam má hloubka přemýšlení a nikoli rychlost (vedoucí k povrchnosti a pomýlené představě o tom, co je v matematice důležité), a že - podobně jako ve sportu - úsilí a dokonce i chyby mají zásadní význam pro rozvoj; jsou podstatně důležitější než aktuální výkon.  
 
Pavla Polechová