Nároky, které máme na naše děti ve školce a škole - řád nebo variabilita?

Jak sledujeme vývoj našich dětí a naše nároky na ně, zjišťujeme, že jsme jako rodiče i učitelé někdy hodně nároční. Chceme, aby byly děti nejlépe od první třídy nadšené pro výuku, zároveň zodpovědné, pozorné, kriticky přemýšlely, objevovaly v matematice všechno samy, uměly se učit, uměly plánovat, uměly si říci o pomoc a popsat své pocity a potřeby, motivace, objevovaly své zájmy a silné stránky atd. U starších dětí ve čtvrté a páté třídě již sledujeme, jak mnohé z vyjmenovaného již děti umí, dozrávají k tomu, usazují se ve vývoji své osobnosti i nárocích, které na ně škola klade. Kolem nástupu do školy ale sledujeme, že naše nároky mohou v dětech vzbudit pocit, že je škola náročná, že to nezvládnou apod. V diskuzích o konceptu školy se proto nyní kloníme k propojení školky a školy v tom smyslu, že první třída je trochu více pokračováním bezpečí, stability a řádu, který děti dostávají a upřednostňují ve školce. Od tohoto roku dochází učitelka první třídy do školky, aby se seznamovala s potřebami svých budoucích školáčků a mohla na školku co nejplynuleji navázat. 

Naším záměrem je, aby si tímto způsobem děti vytvořily pevný základ, který budeme moci od druhé nebo třetí třídy plně využívat v projektech, kooperaci mezi třídami, propojování ročníků a podobně. Aby se s pevným základem učily přizpůsobovat se změnám a čelit výzvám které jim v rámci bezpečí školy cíleně předložíme.

Co od dětí a od školy očekáváte vy? Co by se měly děti ve škole naučit? 

Napište nám