Návrat do školy

Návrat do škol proběhl hladce a s úsměvem. Děti i rodiče měli samozřejmě před otevřením  školy mnoho dotazů a obav, ale 12. dubna ráno se většina obav rozplynula. Přestože jsou některá opatření náročná na organizaci a omezují filozofii Hlásku, vnímáme jako důležité naplnit potřebná opatření a umožnit dětem chodit do školy. Neradi bychom, aby politika či jiné dospělácké potřeby zasáhly do světa dětí natolik, aby jim nebylo umožněno se vzdělávat a být se svými kamarády.

Děkuji všem rodičům za pomoc a podporu, těší nás, že můžeme Vaše děti vzdělávat a užívat si společné chvíle naživo.