Poděkování za skvěle zvládnutou výuku

Děkuji moc všem, kteří se na online výuce podíleli a budou podílet, je to obrovský kus práce, někdy i 12 hodin denně. Je to velký nárok a skláním se před všemi, protože to zvládají s úsměvem a velkou chutí posunout online výuku co nejblíže prezenční výuce.

Velký díky patří i učitelkám v mateřské škole, jejichž práci mnozí považují za naprostou samozřejmost. Mají můj veliký obdiv. Bez jejich ochoty chodit do práce a pracovat v podmínkách, kdy se mohou kdykoli nakazit a často, protože jim děti nerozumí, nemohou mít nic, co by je chránilo před nákazou, bychom to nezvládli.

V naší škole a školce se nakazilo 22 zaměstnanců a bohužel v některých rodinách Covid bral více, než na co jsme byli připraveni.

Vím, že nejsme zdravotníci či jiné záchranné složky, které jsou vystaveny neuvěřitelnému tlaku a neustálé hrozbě nákazy. Ráda bych ale zdůraznila, že všichni učitelé dělají také velmi důležitou práci, jsou nedoceněni a jejich práce je brána jako samozřejmost bez veřejné pochvaly.  Já děkuji, klaním se, děláte skvělou práci, často na hranici vašich fyzických a psychických možností bez nároku na horentní odměny a uznání!

Přeji všem co nejrychlejší návrat do škol, který nám zachová psychické zdraví a radost z učení a společných zážitků.

 

Držte se a děkujeme za podporu

 

Veronika