Problematika předškolní péče a nástupu do školy

Často se setkáváme s tím, jak je pro rodiče i odborníky obtížné rozhodnout o zralosti dítěte pro předčasný nástup do školy, nebo naopak pro odklad, případně pro opakování ročníku. Zralost málokdy odpovídá září daného roku. V Hlásku proto pracujeme na koncepci výuky, která umožňuje postupné dozrávání dětí. V MŠ dítě prochází předškolní přípravou pod vedením lektorů ze základní školy. Pokud dítě dozraje do období senzitivního pro čtení, psaní či počítání, může začít pracovat s materiály první třídy v oblasti, která ho zajímá. Způsob práce (individuální plánování práce) v ZŠ pak umožňuje pokračovat tam, kde v MŠ skončilo. Pokud je dítě nezralé, ale identifikuje se jako školák nebo má sociální vazby ve třídě dětí nastupujících do ZŠ, může nastoupit do ZŠ a tempo je přizpůsobeno jeho zralosti - dokončuje předškolní přípravu v ZŠ. Třídy budou postupně věkově promíchávány, aby bylo dětem umožněno dozrávat individuálně i na ZŠ, případně třeba i opakovat rok bez ztráty všech spolužáků.