Projektové dny v HLÁSKU - NAŠE ZEMĚ

Projektové dny - naše zěme

dnes, tak trochu symbolicky a vzhledem k volbám, děti završily společný celoškolní projekt, který měl všem přiblížit Českou Republiku z různých úhlů pohledu. Děti se projektů ujaly s neuvěřitelnou chutí. Prvňáčci představili kamarádům zvířecí říši, druháci se zaměřili na památky, třeťáci se věnovali vodstvu, čtvrťáci našim krajům a jejich uspořádání, páťáci se ujali nejen organizace, ale ukázali nám,čím je jaký region typický, co se kde pěstuje, těží, či vyrábí. Díky náhdernému výtvarnému zpracování nám vznikla i výstava, kterou děti dnes zahájily zpěvem hymny a samozřejmě přípitkem:)
Nádherna, rodiče zveme na krásnou podívanou.