Rodičovská kavárna 15.10.2019

V úterý 15. října proběhla první letošní rodičovská kavárna. Rodiče chválili příjemnou atmosféru a bezpečné prostředí pro sdílení. Kavárna je určena pro všechny rodiče ZŠ i MŠ, kteří mají chuť si popovídat na dané téma a sdílet zkušenosti.
Tentokrát jsme otevřeli téma stravování. Rodiče měli možnost ochutnat 4 hlavní jídla od společnosti Bionea a pomazánky a dezert vyrobené našimi hospodářkami. Jídlo hodnotili jako chutné a nápadité. Na výběr byla 2 vegetariánská jídla a 2 masitá jídla. V souvislosti se stravováním jsme hovořili i o zapojení žákovského parlamentu do výběru jídel, kdy zástupci tříd budou pravidelně společně s naší paní provozní vybírat jídelníček.
Dalším tématem bylo hodnocení dětí a jednotlivé strategie a nástroje, které využíváme pro práci s dětmi. Povídali jsme si o smyslu a zacílení Triád, sdíleli jsme i to, zda a jak společně s dětmi jejich cíle sdílíme i doma v rodině. Rovněž jsme diskutovali o tom, co je pro rodiče důležité u dětí sledovat, dotkli jsme se i tématu připravenosti páťáků na přechod do jiných škol.
Rodiče by velmi ocenili větší osvětu a popis jednotlivých aktivit a procesů, které ve škole běžně s dětmi zažíváme. Otevřelo se téma: „Co to jsou vlastně Centra a jaký mají cíl?“ nebo „Jaký je rozdíl mezi konzultací a triádou?“ A další…
Od rodičů přišel návrh na neformální setkávání v rámci třídy. Rodiče stojí i o to, aby si mohli vyzkoušet některé metody výuky, stojí o společné sdílení. Chtějí se vzájemně dobře poznat i osobně. Pro klima třídy je vzájemné sdílení a spolupráce rodičů velmi přínosná, tuto potřebu tedy velmi vítáme a předáme dále třídním učitelům
V další rodičovské kavárně bychom se rádi věnovali tématům spolupráce školy a rodiny v případě šikany, krádeží, pocitu vyřazenosti z kolektivu, nechuti se učit a dalším situacím, které jsou běžné, ale těžko se o nich mluví. Kavárny by se ujaly kolegyně z našeho poradenského centra. Termín další kavárny upřesníme.