Rodičovská kavárna

Zveme vás na seminář na téma

AGRESE JE OK

„ABY SE DÍTĚ NAUČILO SE SVOU AGRESÍ ZACHÁZET, MUSÍ MÍT MOŽNOST JI ZAŽÍVAT, POZNÁVAT A KULTIVOVAT.“

Zážitkový seminář, který je zaměřen na proaktivní práci s agresí u dětí, zejména na rozbor reálných konkrétních situací, které běžně zažíváme, a trénink, jak se v nich zachovat.

Cílem semináře je porozumět agresi, jejím mechanismům a vlastnímu prožívání emocí, aby se rodiče naučili s agresí a agresivními projevy účinněji pracovat. Program dynamicky reaguje na potřeby a přání účastníků.

Seminář je určen rodičům – mužům i ženám, kteří se už s agresivitou svých dětí setkali, ale i rodičům nastávajícím. Dále také profesionálům pracujícím s kluky, tedy učitelům, vychovatelům, sociálním pracovníkům, psychologům ad.

Seminářem provádí Mgr. Michal Vybíral

CO ÚČASTNÍCI WORKSHOPU ZÍSKAJÍ?

  • pochopení agrese a mechanismů jejího vzniku
  • nový náhled na vlastní emoce a zacházení s nimi
  • seznámení s modely efektivní komunikace a preventivními metodami zaměřenými na zpracování agrese (vzdělávací aktivity, hry, experimenty…)
  • konkrétní tipy na řešení reálných situací – poradna
KDY A KDE? 
1. 6. 2021 od 17:00  do 20:30 na zahradě školy Hlásek. 
 

Přihlásit se můžete tady (klikněte na odkaz): https://form.fapi.cz/?id=bf087309-fdfb-4d04-b9f1-5c414b6413ea