SEMINÁŘ MBTI

 

Vážení a milí rodiče,

rády bychom vás informovali o tom, že celý náš pedagogický sbor absolvoval ve dnech 17. a 18. listopadu 2016 seminář Typologie MBTI 1 – sebepoznání a spolupráce v týmu, který vedla lektorka a psycholožka Mgr. Jiřina Majerová. Seminář má akreditaci MŠMT ČR  a každý účastník obdržel akreditované osvědčení o absolvování.

     V semináři jsme procházeli vlastním sebepoznáváním i poznáváním druhých z hlediska typologie MBTI (Myers-Briggs type Indicator), pojmenovávali jsme své silné stránky i silné stránky kolegů, učili jsme se komunikovat s kolegy s jinými osobnostmními předpoklady tak, abychom mohli společně lépe spolupracovat na rozvíjení naší školy.

Poznali jsme:

 • jaké jsou naše vrozené osobnostní preference, tzn. psychické funkce příjmu informací (smysly nebo intuice) a rozhodování (myšlení nebo cítění) a také
 • jaké je naše preferované zaměření osobnosti – tzn. jak zpracováváme podněty a dobíjíme energii (extraverze nebo introverze) a zda jsme přirozeně nastaveni k životnímu stylu spíše naplánovanému (usuzování - judging) nebo máme rádi, když v našem životě všechno plyne a my na to bez většího plánování můžeme v přítomné chvíli reagovat (vnímání - perceiving).

     Uvědomili jsme si, jak zásadní vliv má náš typ temperamentu na naše potřeby a hodnoty, a jak to kolegové ostatních temperamentů mohou mít jinak. Také jsem nahlédli pod pokličku své stínové osobnostní funkce a uvědomily si, jak reagujeme ve stresových situacích. Myslíme si, že seminář přispěl k tomu, že budeme lépe vybaveny pro komunikaci a spolupráci s kolegy, kteří jsou z hlediska osobnostních dispozic jiní.

     Každý účastník navíc získal sadu textů umožňujících porozumění základům typologické teorie a zároveň vodítka pro diagnostiku vlastního typu a také podrobný popis vlastního typu osobnosti, který prohlubuje sebepoznání a umožňuje lépe stanovovat si rozvojové cíle.

     Protože se stejné osobnostní dispozice projevují i u dětí, rády bychom v budoucnosti absolvovaly seminář Typologie MBTI 2 – individualizace výchovy, výuky a učení žáků. Seminář je plánován na červen 2017.

 

Jaký byl program dvoudenního semináře?

 1. Úvod, seznámení se (Kdo jsem? Co dělám? Proč tady jsem?)
 2. Příklady ze života (Jaké jsou přirozené rozdíly mezi lidmi?)
 3. Úvod do MBTI a teorie typů (Z čeho vychází?) a etika jejich používání (Jak eliminovat škatulkování?). Dynamika a vývoj typu.
 4. Dimenze osobnosti – 8 psychických funkcí Se, Si, Ne, Ni (příjem) Te, Ti, Fe, Fi (rozhodování) - (Co to je a jak se to u lidí projevuje? V jakých činnostech každodenního života zapojujeme jednotlivé funkce?)
 5. Dimenze osobnosti – zaměření osobnosti (Jak dobíjíme svou energii a jaký životní styl preferujeme?)
 6. Hledání vlastních preferencí (Jaké jsou mé osobnostní preference?)
 7. Typy temperamentu: nástroj porozumění a spolupráce (Jak se na MBTI podívat zjednodušeně?)
 8. Reagování v náročných situacích a ve stresu – základní vhled (Proč ve stresu nejsem sám/sama sebou?)
 9. Můj osobnostní typ (1 ze 16) z hlediska MBTI (Jak využít silných stránek svého osobnostního typu?)
 10. Reflexe, zpětná vazba (Co pro mě bylo přínosné?)

 


 

 

Kdo seminář vedl? Lektorka Mgr. Jiřina Majerová (Stang)


 

 


 

 

 • Psycholožka, lektorka a konzultantka v oblasti školství a firem (Green-Swan Pharmaceuticals CR a. s., Dimension Data a.s., Cemio Switzerland s.r.o., SCIO s.r.o., ALRETE s. r. o., Contactel a.s., Člověk v tísni, KVIC, RWCT, ČT 2, Jihoč. univerzita), od r. 2008 - expertní rada projektu Pomáháme školám k úspěchu - The Kellner Family Foundation.
 • Věnuje se aplikaci teorie typů C. G. Junga a typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) ve vzdělávání a rozvoji lidí a organizací. Osvědčení „Certified Practitioner of the MBTI Step 1 a 2“  a MMTIC  (CAPT, USA 2010).
 • Držitelka mezinár. certifikátů Lektor a Certifikátor programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking).
 • Spoluautorka knihy Typologie osobnosti – využití ve výchově a vzdělávání (Portál 2010) a knihy Školní hodnocení žáků a studentů (Portál 2007).
 • Zájmy: aktivní pobývání v horách (Himaláje), četba, provozování hudby, zpěvu a tance. Učitelka The Dances of Universal Peace, vede tance jak s dospělými, tak s dětmi, např. v dětských domovech.