ÚSPĚCH NAŠICH DĚTÍ V MATEMATICE

Mezinárodní soutěž Matematický klokan v naší škole
Vážení rodiče,
na konci března se žáci naší školy účastnili soutěže Matematický klokan. Oznamujeme výsledky.

Kategorie Cvrček (2. - 3. ročník), max. 90 bodů
V okrese Beroun soutěžilo 1200 žáků, z naší školy 17 žáků.
Deset (více než polovina našich žáků, které v této kategorii máme) dopadlo lépe než 80% všech žáků okresu, z toho tři lépe než 97% všech.
První místo získala žákyně z berounské školy, která má 380 žáků. 
Druhé místo má Majda Cincibuchová, třetí v okrese je Šimon Kimel.

Níže uvádím tabulku našich nejlepších žáků plus první žákyni (z berounské školy) - žáky nad 80. percentilem, tedy ty, kteří dopadli lépe než 80% ostatních.

Jméno................................................ročník.........body........................místo....percentil
===============================================================
(Kateřina Lišková, Beroun)....................2.............. 85..............................1.........100% 

Magdaléna Cincibuchová......................3...............84............................. 2.........100% (99,83)
Šimon Kimel.......................................... 3.............. 81............................. 3.........100% (99,75)
Rozálie Ježková....................................2.............. 66............................39...........97%

Ela Cíglerová ........................................3...............61............................66...........94%
Aleš Gregor............................................2..............59............................86...........93%
Vojtěch Jirsa..........................................3...............59............................90...........92%
Ema Bosáková......................................2...............58............................97...........92%

Dorota Jirešová.....................................2...............54..........................136...........89%
Alena Zvěřinová.....................................2...............53..........................148...........88%
Veronika Huplíková................................2...............48..........................213...........82%

Kategorie Klokánek (4. - 5. ročník), max. 120 bodů
V okrese Beroun soutěžilo 1088 žáků, z naší školy 5 žáků (dva z pátého, tři ze čtvrtého ročníku)
Žáci nad 80. percentilem:

Jméno................................................ročník.........body.....................místo.........percentil
===============================================================
Šimon Bumbálek....................................5...............82.......................101. - 108.......90
Kryštof Jirsa...........................................5...............71.......................213. - 223.......80

Gratulujeme všem!