Úspěšná integrace

Úspěšná integrace v mateřské školce v Hlásné Třebani

Mateřská škola Hlásek v Hlásné Třebani vypadá již zvenku trochu nezvykle.  Je totiž umístěna v krásné vile ve svahu nad Berounkou. Výjimečná je ale i tím, že do ní před rokem nastoupil tehdy tříletý chlapeček Jonáš, který má vrozenou těžkou vadu sluchu a kompenzuje ji kochleárním implantátem a sluchadlem. Ne každá mateřská škola se staví k zařazování dětí s postižením pozitivně, některé se přijetí jakkoli se odlišujících dětí aktivně brání. Vedení Hlásku bylo k Jonášovu přijetí od počátku naladěno velice vstřícně, možná i proto, že mateřská školka má s integrací dětí s nejrůznějšími problémy bohaté zkušenosti. Pro Jonáška se podařilo zajistit podporu asistentky pedagoga.

Jonáš se do mateřské školky zařadil a brzy začali rodiče vidět první úspěchy. Zapamatoval si, jak se který spolužák jmenuje. Naučil se svoji první básničku. Vyprávěl doma, o čem si s paní učitelkou povídali. Drobné pokroky, které rodiče zdravých dětí mnohdy ani nezaznamenají, ale které pro rodiče dítěte s postižením znamenají velmi mnoho. Které jim potvrzují, že hodiny a hodiny práce celé rodiny přinášejí první výsledky. Které jsou důkazem, že jejich dítě se bude schopno v budoucnosti zařadit do společnosti, že bude moci navštěvovat běžnou školu, že si bude moct vybrat povolání podle svých představ a schopností. Ale i tak obyčejné a důležité věci, jako že se dorozumí se svými nejbližšími a že nebude muset dojíždět do školky mnoho kilometrů nebo dokonce bydlet na internátu.

Jonáš je ve školce druhým rokem a asi byste si na první pohled vůbec nevšimli, který kluk je vlastně ten „neslyšící“. Díky velké podpoře paní učitelek a jejich každodenní komunikaci s rodiči je již do programu plnohodnotně zapojen a účastní se všech aktivit. Paní asistentka stále nenápadně sleduje, zda Jonášek nepotřebuje dovysvětlit nové slovo nebo zopakovat instrukce k nové činnosti. Paní učitelka se při práci s ním hodně zaměřuje na prohlížení a čtení knížek a na vyprávění zážitků.  Důležité je i to, že ve třídě je menší počet dětí (celkem 19) a tedy i celkově klidnější prostředí.

Plnohodnotné zařazení Jonáška do běžné školky vypadá na první pohled zcela jednoduše. Je za ním ale mnohaleté úsilí celé jeho rodiny, mnoha odborníků a v současnosti především paní učitelky a paní asistentky v mateřské školce a vedení MŠ Hlásek, které se jeho handicapu nezaleklo. Všem za to patří velký dík!

PhDr. Iva Jungwirthová Raná péče Čechy Centrum pro dětský sluch Tamtam

Raná péče poskytuje své služby i na Berounsku

Raná péče Čechy Centrum pro dětský sluch Tamtam (www.tamtam-praha.cz) je jediným poskytovatelem terénní  služby rané péče rodinám s dětmi se sluchovým postižením od narození do 7 let na území devíti krajů ČR, včetně Středočeského. Služby jsou poskytovány formou pravidelných odborných konzultací přímo v rodinách v rozmezí 2 – 8 týdnů. Raná péče poskytuje rodinám psychologické, pedagogické a sociální poradenství, poradenství ohledně výběru a použití vhodné kompenzační pomůcky, podporuje vzájemnou komunikaci všech členů rodiny i psychomotorický vývoj dítěte, pomáhá s vytvářením vhodné komunikační strategie vedoucí k rozvoji řeči a s výběrem vhodného předškolního zařízení pro dítě. Každá rodina má svého odborného poradenského pracovníka, na kterého se může obracet i v období mezi jednotlivými konzultacemi. Cílem služeb rané péče je posílit rodinu tak, aby překonala všechny nelehké situace, které ji při výchově sluchově postiženého dítěte potkají, a aby její fungování bylo postižením dítěte co nejméně narušeno.