Volba do školské rady a rodičovská setkání

Volby do školské rady:

Za zřizovatele školy budou ve školské radě:

Veronika Vaculovičová a daňová poradkyně Klára Toušková (Klára pro Školy Hlásek pracuje již 8 let)

Za pedagogickou radu byly zvoleny:

Pavla Polechová a Lída Janišová

Za rodiče jste zvolili (fotky v příloze – členové komise: Helena Dvořáková a 4 žáci 3 E):

Petru Košťákovou a Martinu Houdkovou

Moc gratulujeme a těšíme se na setkání 1. října.

 

Co najdete na webových stránkách:

 • Aktuality ze školy
 • Školní řády – prosíme o pročtení, školní řád je závazným dokumentem
 • Odkaz, který vás přesměruje na Edookit
 • Aktuální dokumenty (přihlášky, formuláře atd..)
 • Organizaci školního roku včetně prázdnin
 • Profily kolegů a kolegyň
 • Fotogalerii, kam pravidelně nahráváme fotky

a další

Komunikační kanály:

Edookit – formální informace, rozvrhy, kalendář akcí, hodnocení, stravování, komunikace se školkou

WhatsApp – neformální / fotografie z výuky nebo mimoškolních akcí. Fotky jako zdroj informací (více ve fotogalerii), sdílení rodičů a učitelů. Rychlá forma předání informací (změna příjezdu vlaku, odpadne kroužek, připomenutí nadcházející akce). Vše důležité bude i nadále také v Edookitu.

Telefony: sms a volání. Po 18:00 prosíme o komunikační klidJ

Nástěnky: zde najdete rozvrhy, v MŠ i to, se kdo o děti stará. Plánované akce a další zajímavosti.

Komunikační sešit: pouze v MŠ

Těší nás osobní setkávání a sdílení:)

Společně se podílíme na fungování Hlásku:

 • Rodičovská setkání
 • Konzultace a triády
 • Rodičovské kavárny - poradní hlas pro Školskou radu: setkání, sdílení, diskuse cca 5 x za rok, kdy zveme jak rodiče ze ZŠ, tak MŠ
 • Školská rada ZŠ
 • Besedy – vyzkoušíme si například to, jak vypadá výuka a práce s dětmi v Hlásku, budeme ale i zvát externí lektory na daná témata.

Vítáme jakékoli nápady na společné aktivity či besedy.

Odpolední družina a kroužky (pro základní školu):

 • V příloze posílám modrou tabulku, kterou je nutné vyplnit a odevzdat třídním učitelům do 30. 9. 2019, včetně shrnutí provozu družiny. Tabulka je platná do konce ledna 2019.
 • Touto tabulkou, která je přílohou k přihlášce do družiny, svým podpisem potvrdíte pravidelné aktivity a odchody. Od října už prosíme o změny jen výjimečně. Pro nás i děti je důležitá stálost, abychom mohli dobře organizovat program.
 • Výjimečné změny vždy přes Edookit nejpozději do 12:00 daný den. Přes sms pouze výjimečně, /je třeba nafotit Žádost o uvolnění s podpisem nebo volný text, ale poslat fotku žádosti s podpisem/. Prostý text sms bohužel nemůžeme přijmout, pokud jde dítě samo.
 • Pokud se zpozdíte a vyzvedáváte sami, stačí sms.
 • Pokud chcete, aby dítě chodilo mimo časy bloků a samo, je potřeba napsat čas a souhlas, že přebíráte v daný čas zodpovědnost za dítě, že může odejít samo, a to nejen ze školy, ale odkudkoli, kde se družinový program odehrává (sokolovna, procházky v lese atd..).

Pokud má dítě odejít později (chce si prodloužit družinu), než je napsáno v tabulce / dotaz, který vznikl od rodičů na rodičovských setkáních:

 • pokud máte zaplacený paušál 500 Kč a jde o prodloužení po 15:30, nic nehradíte navíc, jinak je poplatek za jednorázové prodloužení 100 Kč.
 • pokud jde dítě samo: napíšete na Edookit, čas odchodu. Můžete i poslat vyfocený papírek s  podpisem nebo žádost, která je v příloze.
 • Pokud si dítě vyzvednete Vy, stačí jen napsat, že se opozdíte nebo že dítě zůstane do  XY hodin, přes sms.

Prosíme, abyste informovali nejen nás o tom, jak daný den bude probíhat, ale i děti. O změnách děti často nevědí a věříme, že by jim to pomohlo k jejich pohodě.

Děkujeme za spolupráci