Výročí sametové revoluce- 17. listopadu

Listopad jsme věnovali výročí Sametové revoluce. Každá třída si vybrala jedno téma, na které zpracovala koláž. Ponořili jsme se tedy do dějin dopravy, stravování, reklam, architektury a módy.

15. listopadu k nám přišli herci, kteří nasimulovali opravdovou školu v 80.tých letech. Diskutovali jsme na téma svoboda slova a to, jak se svobodou zacházet, děti si postavily svůj vlastní panelák a společně jsme plánovali na pětiletky, proběhl také i soud na s“ nepohodlnými“.

Ohlas dětí byl obrovský, jsme na ně moc pyšní, zapojili se plně i prvňáci. Velký dík patří rodičům a prarodičům, kteří sdíleli své zážitky z doby před revolucí a z období revoluce. Máme několik cenných videí, fotek a hlasových záznamů. Fotografie najdete v naší fotogalerii.