Vysvědčení za rok 2016/17 Přijďte mezi nás:)

Vysvědčení za rok 2016/17

Přijďte mezi nás:)

Ohlédnutím za uplynulým školním rokem!

Ke konci roku hodnotíme nejen děti, ale také sebe, učitele, kam jsme se všichni posunuli, co jsme se naučili a na co se chceme zaměřit. Nahlédněte s námi do našeho slovního hodnocení a napište nám také vysvědčení.
Co jsme se naučili?
Nastudovali jsme si typologii MBTI: Mluvíme o tom, že jsme každý jiný typ, vnímáme své potřeby a učíme se říkat si o své potřeby, ale taky překonávat a zvládat to, co našemu typu není příjemné (Co potřebuji k učení, jaká zadání dávám svým žákům, vyhovují moje zadání všem typům dětí, jak mohu zadání projektů přizpůsobit tak, abych dal možnost všem typům vyniknout, kdy zase budu trvat na splnění, aby si dítě vyzkoušel typ úkol, jehož zvládnutí ho bude stát více úsilí a práce.

Zaměřili jsme se na potřeby tichých dětí, které byly často slyšet až za těmi, které se umí přirozeně více prosazovat. Hodně času jsme věnovali tomu, aby si VŠECHNY děti samy řekly o potřeby, hranice, dodržování pravidel, aby navrhovaly následky a řešení, ale také možnosti volby. O své potřeby se učili říct i učitelé – učili jsme se vyhodnocovat, co můžeme udělat pro to, aby naše spolupráce byla efektivní, i když to pro nás není snadné.

Díky tomu se umíme vypořádat s chováním, které nám není příjemné – když mě někdo ruší, bere mi věci, je na mě ošklivý, omezuje mé potřeby, umíme se ozvat, řešíme to společně na školní radě, navrhujeme společně řešení. Víme, že podmínka vzájemné důvěry a svobody ve škole je dodržování pravidel. Děti získaly pocit kompetence o tak závažných věcech rozhodovat a více vnímají nutnost důvěry ve škole a nutnost dodržování pravidel.

Naučili jsme se pracovat s nadáním – objevili jsme, že máme mezi sebou spoustu počítačových odborníků, nadaných matematiků, neúnavných čtenářů, tanečníků, angličtinářů, zručných řemeslníků, orientačních běžců i pěstitelů. Příští rok proto rozšíříme nabídku volitelných předmětů: dílny, trénink na přijímačky, matematika pro rychlíky, angličtina, čtenářský klub, počítače a programování. Velmi si ceníme toho, že máme mezi sebou jak děti v různých oblastech mimořádně nadané, tak děti, které potřebují velkou podporu. Učí nás to vzájemné toleranci a pomoci.

Nevadí nám, že neumíme odpovědět na otázku, jaké jsou naše metody. Ujistili jsme se v tom, že naše metody jsou: znalost metod aktivního učení, pozorování dětí, komunikace s rodiči, flexibilita a individualizace cílů výchovy a výuky podle jejich potřeb.

Na čem chceme pracovat?
Plně využít nové prostory i svět mimo ně – využívat zahradu, více místa pro odpočinek. Baví nás také expedice a projekty mimo školu!
Překonávání překážek – zkoušíme si dávat výzvy a osvědčilo se - posouvá nás to za hranice pohodlnosti a tím se učíme!
Příští rok nám budou odcházet první páťáci, kteří prošli celý první stupeň. Ti, co se chystají k přijímačkám, už se nyní začínají připravovat. Pro všechny pak dokončujeme přehled výstupů, které zahrnují cíle vzdělávání na prvním stupni – rozvoj čtenářské, matematické, jazykové, badatelské i informační gramotnosti.
Nadchly nás anglické projektové dny a víkendy. Budeme rozvíjet dále.
Chystáme otevřený dokument inspirací rodičů o školách, na které mohou děti od nás pokračovat. Budeme rádi za všechny poznatky.
Co je ale pro nás největší radost? Diskutovat společně s dětmi o všem, co je napadá. Dát prostor jejich nápadům, protože většinou jsou výborné (až na potápění Titanicu), ale taky je nechat, aby si vzájemně mezi sebou nastavovaly pravidla, ve kterých se budou cítit dobře, a my jim je pomohli dodržovat…

 

Těšíme se na další společný rok.
www.skolyhlasek.cz
777 568 562