Výzva 56

V létě byl Školám Hlásek schválen grant na podporu vzdělávání učitelů, výzva 56/ Investice do rozvoje vzdělávání.

Učitelé pojedou do zahraničí, a to učitelé AJ na 14 dní na jazykový kruz do Anglie, učitelé matematiky pojedou sledovat výuku v základních školách také v Anglii.

Díky grantu můžeme obnovit a doplnit naší knihovnu 200 knihami a veškerý personál bude proškolen na Čtenářské dovednosti. Děti se pak mohou těšit v listopadu a prosinci na čtenářské dílny.