ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

 

Letošní školní rok jsme zahájili s novým školním s mottem „ Učení je zážitek“.  

Tým kolegů a kolegyň vzal toto motto naprosto vážně a v přípravném týdnu jsme společně absolvovali únikovou hru „Záchrana civilizace“. Všichni jsme přežili a civilizaci zachránili.

Společné zážitky jsou základem pro komplexní vzdělávání a ověření si všeho, co v naší škole dětem předáváme. Zážitek nemusí být vždy spojen s příjemným pocitem, nicméně i překonání překážek je cestou k porozumění nejen dané situaci, ale i sám sobě.

V letošním roce je dále MŠ i ZŠ zapojena do celoškolního projektu Jsme na jedné lodi. Učitelé a děti mají naprosto volné pole působnosti, jak toto téma pojmou. V průběhu podzimu si každá třída vše společně prodiskutuje a uvidíme, jakým směrem každý popluje a jaký je cíl.