Zápis do 1.třídy 2020/2021

Zápis do 1. třídy

Milí rodiče, máte zájem o příhlášení dítěte do ZŠ Hlásek?

Vyplňte prosím přihlášku a doručte ji na adresu školy (U Kapličky 58, Hlásná Třebaň) anebo naskenujte a zašlete na adresu pavlina.seidlerova@skolyhlasek.cz. Přihlášku najdete  na webových stránkách.

Co bude probíhat dál?

-        V průběhu února Vás kontaktujeme a domluvíme si termín osobního setkání (škola a rodiče)

-        Pokud vaše dítě nechodí do MŠ Hlásek, kde je předškolní práce součástí programu, budete mít možnost přihlásit své dítě na Přípravu na školu – 4 setkání v délce 60 min za celkem 1500,-   V ceně je výuka a materiály, svačina, práce poradenského centra.

-        Termíny – 12.3, 19.3. 26.3. a 2.4. vždy od 13.30 do 14.30 (děti si ještě do 15 hod mohou pohrát na zahradě nebo ve třídě)

-        Zápis – středa 22.4. – ověření školní zralosti.

-        Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke vzdělávání v ZŠ Hlásek.

-        Úvodní schůzka rodičů přijatých dětí (červen).

Co je obsahem osobního setkání?

Především seznámení a ujasnění, zda vzájemná očekávání rodičů a školy jsou v souladu.

Co ovlivňuje přijetí?

Dítě pravidelně dochází do předškolního zařízení MŠ Hlásek a plně se účastní programu po dobu nejméně jednoho roku.

Dítě má v ZŠ Hlásek sourozence.

Rezervujeme vždy alespoň jedno místo v ročníku pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Při převisu zájemců budou volná místa obsazena na základě losování.

Jak probíhá příprava na školu?

Setkání probíhají v prostorách 1. třídy – budova MŠ. Na každém setkání je Lída Janišová, třídní učitelka budoucí první třídy a zástupce pedagogického centra. Děti pracují s materiály a pomůckami, rozvíjejí dovednosti potřebné pro nástup do školy. Na konci je čeká svačinka, kterou si mohou v klidu sníst v prostorách jídelny prvňáků.

1.      Setkání 12.3.

Čteme s nečtenáři – téma logopedické hříčky, diagnostika

2.      Setkání 19.3.

Čteme s nečtenáři - matematické představy, orientace v prostoru

3.      Setkání 26.3.

Čteme s nečtenáři - průprava ke čtenářství

4.      Setkání 2.4.

Matematika s Pavlou Polechovou

Pokud budete mít zájem o přípravu, ozvěte se prosím do 10.2. na mail pavlina.seidlerova@skolyhlasek.cz. Na základě projeveného zájmu vám zašlu přihlášku a pokyny pro platbu.