ZÁPIS DO HLÁSKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,

Hlásek je malá  škola, která vznikla a je pro děti a rodiče, kteří chtějí individuální přístup, otevřené a inspirující učitele a bezpečné prostředí pro rozvoj nejen dítěte, ale i dospělých. Do Hlásku přijímáme všechny děti, jejichž rodiče dávají svým dětem hranice, v rámci kterých  zažívají důvěru a volnost. Rádi budeme partnery rodičům, kteří přemýšlejí nad potřebami dítěte, ne jich samotných. Naše základní škola je postavena na vzájemném sdílení, spolupráci a partnerství. Hlásek je školou, která začleňuje děti se speciálními potřebami.  Nejsme speciální školou, naopak umožňujeme dětem začlenit se do běžného kolektivu. Začlenění  a respekt k jinakosti je obohacujícím procesem, učením se ohleduplnosti a zdrojem poznání.

Partnery jsou pro nás rodiče, kteří nečekají od soukromé školy pouze zaplacenou službu, ale vnímají Hlásek jako učící se školu, čekají partnerství, jsou ochotni reálně nahlížet na své dítě, vyhradí si čas na zpětnou vazbu a jsou připraveni spolupracovat.  Zpětná vazba je pro nás zdrojem informací, příležitostí k zamyšlení a společnému učení a směřování.