Zápis školy do rejstříku škol

Naším původním záměrem bylo otevřít domácí školu, kdy jsou děti zapsány v jiné státní škole a jsou tam přezkušovány. Vzhledem k tomu, že se ale ředitelé a učitelé v okolních školách stále mění a kapacita je přeplněná, rozhodli jsme se, že nechceme být zavislí na situaci v okolních školách a na pedagogickém přístupu konkrétních učitelů. Naše škola tedy bude zapsána od září 2013 v rejstříku škol. To znamená, že dítě může v naší škole plnit plnohodnotnou povinnou školní docházku.Pro nás to znamená dodržet například povinné hodinové dotace předmětů a požadavky inspekce. Rodiče tedy mají jistotu, že obsah učiva je totožný se státními školami. V rámci tohoto programu budeme maximálně naplňovat také naše cíle a záměry vzdělávání (viz "studium").

Věříme, že tento postup oceníte.