ZÁPIS


Pravidla zápisu:

  • Přednostně přijímame děti z naší mateřské školy, které navštěvovaly třídu předškoláků
  • Další v pořadí přijímáme sourozence dětí, které naší základní školu již navštěvují
  • Poté přijímáme další děti dle data zaslání přihlášky
  • Vyjádření o přijetí zašleme do 4.března, v případě dodatečného odkladu můžeme místa doplnit dětmi v pořadníku.