Personál MŠ

Alena Kahánková - zástupkyně ředitel MŠ/ učitelka třída Sluníčka

Žiju se svojí pětičlennou rodinou v nedaleké Zadní Třebani.  S dětmi jsem sice chtěla pracovat už v mládí, ale protože jsem si na to po škole připadala ještě moc mladá, věnovala jsem se nejdříve keramice v jedné malé dílně, pak jsem trochu cestovala a učila se anglický jazyk a...

Margaréta Roučová - třída Sovičky

Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein   Odborné vzdělávání získávám na Vyšší odborné škole pedagogické ve Svatém Jáně. Kromě tohoto vzdělávání jsem v poslední době absolvovala  týdenní letní školu Začít spolu....

Lenka Šedivá- třída Koťátka

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Berouně. Potom jsem pokračovala ve studiu speciální pedagogiky na Karlově univerzitě. Poznatky ze studia mě zavedly na různá učitelská místa. Pracovala jsem např. jako učitelka ve speciální škole, jako ředitelka speciální školky dětí s vadami zraku v...

Lenka Formanová - asistentka pedagoga a logopedický asistent

Doposud jsem se kromě výchovy tří dětí věnovala spíše řešení ekonomických záležitostí a administrativě. S blížícím se koncem mateřské dovolené mě  překvapivě napadla myšlenka, že tudy už ne. Že by bylo smysluplnější a praktičtější zúročit stále čerstvé zkušenosti s dětmi. Mé...

Martina Koutská - asistentka pedagoga, hospodářka

Martina u nás začínala jako hospodářka, ale stala se pro děti doslova náhradní maminkou. Postupně se zaměřuje na asistenci dětem se specifickými potřebami. Její velkou zálibou je také čtení s dětmi a v současné době se proškoluje v programu čtení s nečtenáři. Při čtení vede děti ke kritickému...

Blanka Císařová - asistentka pedagoga,hospodářka a lektorka FIO

Blanka se v naší školce specializuje na podporu dětí se specifickými potřebami. V posledních dvou letech začala využívat k práci s dětmi  instrumenty Feuersteinova instrumentálního obohacování. Blanka pomáhá dětem svou odhodlaností dosáhnout pokroku, nevzdává se a hledá cesty, jak dětem...

Barbora Čadová - asistentka pedagoga

  V MŠ Hlásek začínám pracovat po rodičovské dovolené, na které jsem byla se svými syny. Baví mě s dětmi tvořit a rozvíjet jejich kreativitu, fantazii a manuální zručnost pomocí různých technik. Studovala jsem design a řezbářství a před rodičovskou dovolenou jsem ve volném čase...

Zdenka Smolíková - asistentka pedagoga, metodik prevence a koordinátor inkluze

Vystudovala jsem nejprve sociální práci a následně sociální pedagogiku. Celý můj dosavadní profesní život provázely děti. Dlouhodobě jsem působila v sociální oblasti a snažila se vždy porozumět jejich individuálním potřebám v souvislosti s prostředím, ve kterém vyrůstají a specifiky,...

Klára Vejvodová - asistent pedagoga a zdravotní sestra

Jmenuji se Klára Vejvodová.Jsem zdravotní sestra s 2 letou praxí na Gastro-enterologii v nemocnici České Budějovice, 7 letou praxí na Koronární jednotce FN Motol a 1,5 letou praxí jako instrumentářka na Centrálních dětských operačních sálech FN Motol. V minulém roce jsem také absolvovala kurz...

Michaela Javůrková Reiterová - asistentka pedagoga

  Po ukončení studia na Stavební fakultě ČVUT  v Praze, jsem několik let pracovala v projekční kanceláři jako projektantka pozemních staveb. Velká změna v mém životním směřování nastala s narozením našich dvou synů a přestěhováním mimo Prahu do Hlásné Třebaně. Díky...

1 | 2 >>