Personál MŠ

Alena Kahánková - vedoucí učitelka a třída Sluníčka

Žiju se svojí pětičlennou rodinou v nedaleké Zadní Třebani.  S dětmi jsem sice chtěla pracovat už v mládí, ale protože jsem si na to po škole připadala ještě moc mladá, věnovala jsem se nejdříve keramice v jedné malé dílně, pak jsem trochu cestovala a učila se anglický jazyk a...

Veronika Bejlková - třída Ježečci

Důvodů, proč jsem se rozhodla pracovat s dětmi je hned celá řada. Nejdůležitějším z nich je asi ten, že mě to prostě baví. Nechodím do práce, u které si každé ráno říkám "Ať už je ten den zase za mnou". Děti beru jako naši budoucnost. To, co do nich vložíme, se nám mnohonásobně vrátí. Děti mají...

Margaréta Roučová - třída Sovičky

Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein   Odborné vzdělávání získávám na Vyšší odborné škole pedagogické ve Svatém Jáně. Kromě tohoto vzdělávání jsem v poslední době absolvovala  týdenní letní školu Začít spolu....

Martina Koutská - asistentka, hospodářka

Martina u nás začínala jako hospodářka, ale stala se pro děti doslova náhradní maminkou. Postupně se zaměřuje na asistenci dětem se specifickými potřebami. Její velkou zálibou je také čtení s dětmi a v současné době se proškoluje v programu čtení s nečtenáři. Při čtení vede děti ke kritickému...

Blanka Císařová - asistentka pedagoga, lektorka FIO

Blanka se v naší školce specializuje na podporu dětí se specifickými potřebami. V posledních dvou letech začala využívat k práci s dětmi  instrumenty Feuersteinova instrumentálního obohacování. Blanka pomáhá dětem svou odhodlaností dosáhnout pokroku, nevzdává se a hledá cesty, jak dětem...

Klára Vejvodová - asistent pedagoga a zdravotní sestra

Jmenuji se Klára Vejvodová.Jsem zdravotní sestra s 2 letou praxí na Gastro-enterologii v nemocnici České Budějovice, 7 letou praxí na Koronární jednotce FN Motol a 1,5 letou praxí jako instrumentářka na Centrálních dětských operačních sálech FN Motol. V minulém roce jsem také absolvovala kurz...

Barbora Čadová - hospodářka a asistentka

  V MŠ Hlásek začínám pracovat po rodičovské dovolené, na které jsem byla se svými syny. Baví mě s dětmi tvořit a rozvíjet jejich kreativitu, fantazii a manuální zručnost pomocí různých technik. Studovala jsem design a řezbářství a před rodičovskou dovolenou jsem ve volném čase...

Školní psychlog a výchovný poradce

Po studiu psychologie a pedagogiky jsem se přes klinickou práci na Dětské psychiatrické klinice v Motole a Dětské neurologii v Thomayerově nemocnici přesunula do "zdravějšího prostředí" škol Hlásek, kde už třetím rokem pracuji jako školní psycholožka a nově jako výchovná poradkyně. 3x týdně mě...

Leona Běhounková- speciální pedagog a arteterapeut

Po střední pedagogické škole jsem vystudovala na PdF MU speciální pedagogiku (specializace etopedie) a výtvarnou výchovu. Následovaly psychoterapeutické a sebezkušenostní výcviky: 5-letý výcvik ve skupinové psychoterapii typu SUR se zaměřením na arteterapii (Pfeiffer, Strnadlová), 2-letý...

1 | 2 >>