Náš tým v MŠ

Stanislava Kozelková - učitelka předškolní třída

" Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat." Práce s dětmi mě naplňuje, mám ráda jejich upřímnost, otevřenost a hlavně jejich usměvavé tváře. V Hlásku jsem již 5 let, rok a půl jsem působila jako asistentka a hospodářka v MŠ, tři roky jsem působila jako asistentka a družinářka v ZŠ. Nyní jsem učitelka v MŠ, kde pečuji o předškoláčky. Studuji dvouobor...

Margaréta Roučová - učitelka třída Sovičky a Ježečci

Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein   Odborné vzdělávání získávám na Vyšší odborné škole pedagogické ve Svatém Jáně. Kromě tohoto vzdělávání jsem v poslední době absolvovala  týdenní letní školu Začít spolu. Ráda děti podporuji ve zkoumání světa a vytvářím s nimi smysluplná pravidla, která jim dávají pocit...

Klára Ocilková - učitelka třída Sovičky a Ježečci

Po studiu SPGŠ obor předškolní a mimoškolní pedagogika jsem pracovala jako au-pair v Anglii a v Holandsku. Právě tam jsem se poprvé setkala s inovativními přístupy k výchově a vzdělávání v předškolních zařízeních, které mě motivovaly se nadále věnovat předškolní pedagogice.   Čtyři roky jsem pracovala jako učitelka v mateřské škole v Plzni. Následovalo zaměstnání v...

Barbora Horáková - učitelka v MŠ

Vystudovala jsem obor  Učitelství pro první stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích a certifikovaný program Speciální pedagogika. Pět let jsem působila na ZŠ na Praze 8 jako třídní učitelka a vedla hodiny určené pro předškoláčky a též děti se specifickými potřebami. Od roku 2010 se cíleně věnuji práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku a...

Pavla Dobešová - učitelka MŠ

V Hlásku jsem loni pracovala ve školce ve třídě Koťátek jako asistentka a s prvňáčky jako vychovatelka. Původně jsem dětská zdravotní sestra, vystudovala jsem sociální práce s pedagogickým doplňkem, pracovala jsem jako au-pair ve Velké Británii, vedla a lektorovala jsem projekty interkulturní výchovy, protipředsudkového a globálního  vzdělávání. Jsem maminkou tří dětí. V mateřských centrech...

Lenka Formanová - asistentka pedagoga a logopedický asistent

Doposud jsem se kromě výchovy tří dětí věnovala spíše řešení ekonomických záležitostí a administrativě. S blížícím se koncem mateřské dovolené mě  překvapivě napadla myšlenka, že tudy už ne. Že by bylo smysluplnější a praktičtější zúročit stále čerstvé zkušenosti s dětmi. Mé prvorozené dítě má mnoho dysfunkcí, mé druhorozené dítě je po úraze vozíčkář a třetí je malá vzteklá...

Martina Koutská - asistentka pedagoga, hospodářka

Martina u nás začínala jako hospodářka, ale stala se pro děti doslova náhradní maminkou. Postupně se zaměřuje na asistenci dětem se specifickými potřebami. Její velkou zálibou je také čtení s dětmi a v současné době se proškoluje v programu čtení s nečtenáři. Při čtení vede děti ke kritickému myšlení, porozumění textu a vvyjádření vlastního názoru.Jejím velkým přínosem pro tým jsou také...

Blanka Císařová - asistentka pedagoga,hospodářka a lektorka FIO

Blanka se v naší školce specializuje na podporu dětí se specifickými potřebami. V posledních dvou letech začala využívat k práci s dětmi  instrumenty Feuersteinova instrumentálního obohacování. Blanka pomáhá dětem svou odhodlaností dosáhnout pokroku, nevzdává se a hledá cesty, jak dětem zprostředkovat pocit, že objevily něco nového."Líbí se mi pomáhat dětem hledat svojí cestu k úspěchu. I...

Michaela Javůrková Reiterová - asistentka pedagoga

  Po ukončení studia na Stavební fakultě ČVUT  v Praze, jsem několik let pracovala v projekční kanceláři jako projektantka pozemních staveb. Velká změna v mém životním směřování nastala s narozením našich dvou synů a přestěhováním mimo Prahu do Hlásné Třebaně. Díky svému mladšímu synovi jsem získala bohaté zkušenosti s péčí a rozvojem komunikačních dovedností u...

Barbora Čadová - asistentka pedagoga

  V MŠ Hlásek začínám pracovat po rodičovské dovolené, na které jsem byla se svými syny. Baví mě s dětmi tvořit a rozvíjet jejich kreativitu, fantazii a manuální zručnost pomocí různých technik. Studovala jsem design a řezbářství a před rodičovskou dovolenou jsem ve volném čase asistovala dětem v odpolední keramické dílně. Děti jsou pro mě inspirací, a proto se na práci...

Klára Vejvodová - asistent pedagoga a zdravotní sestra

Jmenuji se Klára Vejvodová.Jsem zdravotní sestra s 2 letou praxí na Gastro-enterologii v nemocnici České Budějovice, 7 letou praxí na Koronární jednotce FN Motol a 1,5 letou praxí jako instrumentářka na Centrálních dětských operačních sálech FN Motol. V minulém roce jsem také absolvovala kurz asistenta pedagoga, abych mohla pracovat s dětmi se sepecifickými potřeba, které navštěvují naší MŠ. Mám...

Lenka Bezděková - Školní psychlog a výchovný poradce

Po studiu psychologie a pedagogiky jsem se přes klinickou práci na Dětské psychiatrické klinice v Motole a Dětské neurologii v Thomayerově nemocnici přesunula do "zdravějšího prostředí" škol Hlásek, kde už třetím rokem pracuji jako školní psycholožka a nově jako výchovná poradkyně. 3x týdně mě můžete potkat v jesličkách, školce nebo škole. Jsem tady hlavně pro děti, ale i pro personál, a jsem...

Leona Běhounková- speciální pedagog a arteterapeut

Po střední pedagogické škole jsem vystudovala na PdF MU speciální pedagogiku (specializace etopedie) a výtvarnou výchovu. Následovaly psychoterapeutické a sebezkušenostní výcviky: 5-letý výcvik ve skupinové psychoterapii typu SUR se zaměřením na arteterapii (Pfeiffer, Strnadlová), 2-letý sebezkušenostní kurz arteterapie a artefiletiky (Huptych), 1-letý sebezkušenostní kurz...

Jitka Myslivečková - učitelka v MŠ

Je mi 62 let, téměř 40 let jsem pracovala ve školství. Děti jsou pro mne velká radost a péči o ně beru jako poslání. Ráda s nimi zpívám a hraji na klavír. Mám také ráda přírodu a snažím se, aby i děti měly šetrný vztah ke svému okolí i přírodě. Do Hlásku jsem nastoupila až po odchodu do důchodu a jsem moc ráda, že mohu být stále součástí vzdělávacího procesu nové generace:).

Šárka Krejčová - chůva v MŠ

Několik let  jsem pracovala v mateřské škole ve Tmani.Práce s dětmi, jejich bezprostřednost a úsměvy mě velice bavila a naplňovala. Avšak pracovní možnosti a zároveň i povinnosti mě přivedli do rodinné firmy v oblasti autodopravce. Jsem moc ráda, že díky Hlásku se můžu aspoň částečně vrátit k práci s dětmi .Ráda pracuji s korálky, ale i na zahradě, kde mám zároveň i trochu pohybu.  ...