Náš tým v MŠ

Lenka Bezděková - Školní psychlog a výchovný poradce

Po studiu psychologie a pedagogiky jsem se přes klinickou práci na Dětské psychiatrické klinice v Motole a Dětské neurologii v Thomayerově nemocnici přesunula do "zdravějšího prostředí" škol Hlásek, kde už třetím rokem pracuji jako školní psycholožka a nově jako výchovná poradkyně. 3x týdně mě můžete potkat v jesličkách, školce nebo škole. Jsem tady hlavně pro děti, ale i pro personál, a jsem...

Leona Běhounková- speciální pedagog a arteterapeut

Po střední pedagogické škole jsem vystudovala na PdF MU speciální pedagogiku (specializace etopedie) a výtvarnou výchovu. Následovaly psychoterapeutické a sebezkušenostní výcviky: 5-letý výcvik ve skupinové psychoterapii typu SUR se zaměřením na arteterapii (Pfeiffer, Strnadlová), 2-letý sebezkušenostní kurz arteterapie a artefiletiky (Huptych), 1-letý sebezkušenostní kurz...

Jitka Myslivečková - učitelka v MŠ

Je mi 62 let, téměř 40 let jsem pracovala ve školství. Děti jsou pro mne velká radost a péči o ně beru jako poslání. Ráda s nimi zpívám a hraji na klavír. Mám také ráda přírodu a snažím se, aby i děti měly šetrný vztah ke svému okolí i přírodě. Do Hlásku jsem nastoupila až po odchodu do důchodu a jsem moc ráda, že mohu být stále součástí vzdělávacího procesu nové generace:).

Šárka Krejčová - chůva v MŠ

Několik let  jsem pracovala v mateřské škole ve Tmani.Práce s dětmi, jejich bezprostřednost a úsměvy mě velice bavila a naplňovala. Avšak pracovní možnosti a zároveň i povinnosti mě přivedli do rodinné firmy v oblasti autodopravce. Jsem moc ráda, že díky Hlásku se můžu aspoň částečně vrátit k práci s dětmi .Ráda pracuji s korálky, ale i na zahradě, kde mám zároveň i trochu pohybu.  ...