PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Kontakt přes Edookit: skupina: Poradenské pracoviště
 
 
Metodik prevence:
Mgr. Klára Horáková ÚT a dle dohody
klara.horakova@skolyhlasek.cz
 
Školní psycholog a výchovný poradce:
Mgr. Lenka Bezděková ÚT a dle dohody
lenka.bezdekova@skolyhlasek.cz

Speciální pedagogové:
Mgr. Lada Sanvenero, spec. pedagog, lektor FIO ČT 9.00 – 13.00
lada.sanvenero@skolyhlasek.cz
PhDr. Leona Běhounková, Ph.D., spec. Ped., grafomotorika, arteterapie ÚT, ST 9.00 – 12.00
leona.behounkova@skolyhlasek.cz
Mgr. Kristina Konečná, spec. pedagog, diagnostika – pracoviště v Řevnicích
dle dohody: konecna@spec-pedagog.cz
PhDr. Hanka Pavlíčková, Ph.D. , speciální pedagog a psycholog - pracoviště Beroun
pavlickova@ddmsberoun.cz, dle dohody
 
Logopedické asistentky:
Lenka Formanová a Michaela Javůrková – dle dohody