PRAVIDLA V DOBĚ COVID U VEŘEJNÝCH ŠKOL VS. SMLOUVA U ŠKOL SOUKROMÝCH

 
TEXT MANUÁLU MŠMT ZE 17.8.2020
 
Zařízení jiných než veřejných zřizovatelů
Úplata u škol a školských zařízení jiných zřizovatelů se vždy řídí smlouvou mezi školou (zřizovatelem) a zákonným zástupcem (případně zletilým žákem či studentem) a zákonnými pravidly, kterými se tato smlouva řídí (typicky občanský zákoník)

 

Manual_k_provozu_skol 2020.pdf (537547)