Blanka Císařová - asistentka pedagoga,hospodářka a lektorka FIO

Blanka se v naší školce specializuje na podporu dětí se specifickými potřebami. V posledních dvou letech začala využívat k práci s dětmi  instrumenty Feuersteinova instrumentálního obohacování. Blanka pomáhá dětem svou odhodlaností dosáhnout pokroku, nevzdává se a hledá cesty, jak dětem zprostředkovat pocit, že objevily něco nového.

"Líbí se mi pomáhat dětem hledat svojí cestu k úspěchu. I když se jim nedaří, aby vydržely, nevzdaly se a zažily radost z úspěchu."